nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Internrevision – fortsättningskurs

Detta är en verktygsorienterad utbildning som erbjuder deltagarna de kunskaper som behövs för att utföra internrevisioner.

Boka plats

Utbildningen ska resultera i att deltagarna ska kunna genomföra effektiva och värdeskapande revisioner, erhålla de kunskaper som krävs för att kunna utveckla och driva revisionsprogrammet utifrån strategier och mål samt känna till hur internrevisioner kan användas för att öka effektivitet, måluppfyllelse och förbättringskraft.

Agenda:

10.00 Välkomna

10.05 Introduktion och mål med utbildningen.
Bakgrund om internrevision och internrevisionens olika etapper.

12.00 Lunch

13.00 Ledningssystem, roller inom en internrevision, förberedelse och genomförande.

15.00 Avslutande diskussion om dagen och nästa steg.

Anmälan
Pris Antal
Biljett 3995 kr
Du måste välja minst en biljett.

Delsumma: 0 kr

Rabattkod "" (%): kr

Summa: 0 kr

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter