nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Internrevision – fortsättningskurs

Få kunskap och praktisk färdighet i att lägga upp långsiktiga revisionsprogram och planera, genomföra och rapportera interna revisioner.

Boka plats

Kursen ger dig arbetssätt för att hitta de förbättringar som ger tydliga, värdeskapande effekter med koppling till organisationens strategier, mål och lönsamhet. Vi tar upp hur du planerar utifrån ledningens och processägarnas önskemål, hur du genomför en intervju med fokus på att hitta det väsentliga samt hur du kan skapa engagemang och delaktighet med presentation och uppföljning. Målet är att utveckla den interna revisionen så att den blir ett av ledningens viktigaste verktyg för att analysera problem- och riskområden.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som gått en grundutbildning inom intern revision (eller har motsvarande kunskaper), är verksam som revisor och vill nå längre i din roll eller för dig som ansvarar för interna revisioner och tycker att de behöver förnyelse.

Utbildningsmål

Denna utbildning ska resultera i att kursdeltagarna ska:

  • Kunna genomföra effektiva och värdeskapande revisioner
  • Erhålla de kunskaper som krävs för att kunna utveckla och driva revisionsprogrammet utifrån strategier och mål
  • Känna till hur internrevisioner kan användas för att öka effektivitet, måluppfyllelse och förbättringskraft
  • Kunna kommunicera och skapa engagemang om betydelsen av intern revision som ett verktyg i arbetet med ständiga förbättringar

Förkunskaper

Du bör ha gått en grundkurs inom intern revision eller har motsvarande kunskaper. Du har gärna även utfört ett antal interna revisioner för att på bästa sätt tillgodogöra dig kursen. 

Agenda

10.00   Välkomnande och introduktion till dagen

10.15    Ledningssystem, interna revisioner och revisionsplanering – på lång och kort sikt

  1. Revisionens etapper, styrning/ledning och roller

11.15     Förberedelser inför revision samt revisionsplan

  1. Detaljplanering, omfattning och avgränsning av revisionen

12.00    Lunch

13.00    Genomförande av revision, iakttagelser, rapportering samt uppföljning och förbättring

  1. Öppningsmöte, utförande och avslutande möte

14.30   Sammanställning och analys    

  1. Avvikelser, identifierade problem-/förbättringsområden
  2. Revision som ett verktyg för att minska risker och förbättra verksamheten

15.30   Avslutande diskussion, sammanfattning av dagen och utvärdering

Anmälan
Pris Antal
Biljett 3995 kr
Du måste välja minst en biljett.

Delsumma: 0 kr

Rabattkod "" (%): kr

Summa: 0 kr

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter