nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Så lyckas du med din hållbarhetsredovisning enligt ÅRL

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i en verksamhet som måste hållbarhetsredovisa. Ändringarna i Årsredovisningslagen (ÅRL) som trädde i kraft 1 januari 2017 gör det obligatoriskt för många fler företag att hållbarhetsredovisa. Tillhör ert företag de som omfattas av de nya kraven? Är du osäker på hur du ska göra för att uppfylla den nya lagstiftningen? Då är det här utbildningen för dig!

Boka plats

Redan 2017 ska alla företag som omfattas av ÅRL hållbarhetsredovisa för första gången. Det innebär att för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ska mer än ett av följande kriterier vara uppfyllda:

– Medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250 anställda.
– Företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor.
– Företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Utbildningen vänder sig främst till dig som gör detta för första gången. Vi går igenom hur ni väljer ambitionsnivå för er hållbarhetsredovisning och hur ni organiserar arbetet internt. Vi går igenom de olika stegen i arbetsprocessen, vilken information som måste redovisas, och hur ni tar fram mätetal. Vi går igenom olika metoder som kan användas under arbetsprocessen. Dessutom ger vi tips på hur ni kan använda arbetet med hållbarhetsredovisningen för att skapa engagemang hos medarbetare och externa partners.  

Målgrupp för utbildningen
Kommunikations-, ekonomi- och redovisningsansvariga inom organisationer som ska göra en hållbarhetsredovisning och som uppfyller kraven i ÅRL.

Utbildningsmål
När du går från utbildningen ska du känna dig säker på hur du kan omsätta kraven i ÅRL i er första hållbarhetsredovisning som skapar värde för din organisation.

Du kommer att få:

  • Förståelse för hur du lägger upp arbetet med att hållbarhetsredovisa på ett effektivt sätt.
  • Kunskap om hur ni väljer ambitionsnivå och hur ni organiserar arbetet internt.
  • Verktyg och metoder för att leda arbetsprocessen.
  • Hur ni tar fram mätetal och hur ni kommer igång med mätning.
  • En god förståelse för vad som ska redovisas och kunskap om vilken information som måste redovisas enligt lagen och vad begreppet väsentlighet innebär.
  • Kännedom om olika verktyg att använda för hållbarhetsredovisning, inklusive GRI, FNs Global Compact och FNs vägledande principer för mänskliga rättigheter och företag.
  • Insikt i hur hållbarhetsarbetet kan kommuniceras.

Du kommer med andra ord vara redo att påbörja arbetet med er första hållbarhetsredovisning!

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Anmälan
Pris Antal
Biljett 6 900 kr
Du måste välja minst en biljett.

Delsumma: 0 kr

Summa: 0 kr

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter