nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Så lyckas du med din hållbarhetsredovisning enligt ÅRL

2017 blev det för många företag obligatoriskt att hållbarhetsredovisa när det infördes nya krav i Årsredovisningslagen. Arbetar du i en verksamhet som omfattas av kraven på att upprätta hållbarhetsredovisning och vill lära dig mer om hur ni kan lägga upp arbetet med hållbarhetsredovisning på ett effektivt sätt? Vill du ta del av goda exempel från det gångna året? Då är det här utbildningen för dig!

Boka plats

Från 2017 ska alla företag som omfattas av ÅRL hållbarhetsredovisa om företaget för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyller mer än ett av följande kriterier:

– Medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250 anställda.
– Företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor.
– Företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Utbildningen vänder sig främst till dig som nyligen upprättat er första hållbarhetsrapport och vill lära dig mer om hållbarhetsredovisning samt ta del av goda exempel. Vi går igenom hur ni väljer ambitionsnivå för er hållbarhetsredovisning och hur ni organiserar arbetet internt. Vi går igenom de olika stegen i arbetsprocessen, vilken information som måste redovisas och hur ni tar fram mätetal. Vi går igenom olika metoder som kan användas under arbetsprocessen. Dessutom ger vi tips på hur ni kan använda arbetet med hållbarhetsredovisningen för att skapa engagemang hos medarbetare och externa partners.  

Målgrupp för utbildningen
Kommunikations-, ekonomi- och redovisningsansvariga inom organisationer som ska göra en hållbarhetsredovisning och som uppfyller kraven i ÅRL.

Utbildningsmål
Efter avslutad utbildning ska du känna dig säker på hur du kan omsätta kraven i ÅRL i er hållbarhetsredovisning på ett sätt som skapar värde för din organisation.

Du kommer att få:

  • Förståelse för hur du lägger upp arbetet med att hållbarhetsredovisa på ett effektivt sätt.
  • Kunskap om hur ni väljer ambitionsnivå och hur ni organiserar arbetet internt.
  • Verktyg och metoder för att leda arbetsprocessen.
  • Hur ni tar fram mätetal och hur ni kommer igång med mätning.
  • En god förståelse för vad som ska redovisas och kunskap om vilken information som måste redovisas enligt lagen och vad begreppet väsentlighet innebär.
  • Kännedom om olika verktyg att använda för hållbarhetsredovisning, inklusive GRI, FNs Global Compact och FNs vägledande principer för mänskliga rättigheter och företag.
  • Hur man kan använda Hållbarhetsredovisningen för att driva arbetet med hållbarhet internt.
  • Hur Hållbarhetsredvisningen kan avra ett verktyg för att hitta partnerskap med externa parter.
  • Ta del av exempel på hur företag arbetat för att upprätta hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen första året.

Du kommer med andra ord vara redo att påbörja och utveckla arbetet med er egen hållbarhetsredovisning enligt årsredovisningslagen!

Vilka förkunskaper krävs?
Inga förkunskaper krävs

Anmälan
Pris Antal
Det finns inte några biljetter tillgängliga.

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter