nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Rätt kravställning för hållbart materialval för bygg och fastighet

Utbildningen vänder sig till dig som är beställare, entreprenör eller leverantör inom byggsektorn och vill uppfylla kraven på ett hållbart byggande. Frågor som besvaras är bland annat vad det innebär att en produkt uppfyller kraven enligt Reach eller RoHS och vilken information som behöver ges utöver lagkraven med en byggvarudeklaration, miljövarudeklaration (EPD) eller ett emissionscertifikat.

Boka plats

Under den här kursen får du lära dig hur din organisation kan arbeta systematiskt med hållbara produktval för att bidra till det nationella miljömålet ”giftfri miljö”, lägre klimatpåverkan och socialt ansvarstagande. Vi går igenom stora byggherrars miljökrav för material inom fastighet och anläggning, verktyg för produktval och vilka certifieringssystem det finns på marknaden.

Vi beskriver och jämför de olika bedömningssystemen som är etablerade i Sverige idag; Byggvarubedömningen, Basta och SundaHus. Vi går också igenom vilka materialkrav som ställs inom certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM och LEED.

Kursen går igenom vilka delar inom byggande där störst förbättring kan uppnås genom kravställning. Vi tittar exempelvis på Trafikverkets materialkrav för anläggning samt kommunala bostadsbolags miljökrav för flerbostadshus. Vad innebär de och vilken dokumentation krävs för godkänd slutleverans?

Kursen vänder sig till dig som är beställare, entreprenör eller leverantör. Oavsett arbetsområde kommer du att ha med dig en aktuell kunskapsöverblick för möjlighet till förbättrad kommunikation och förståelse för ansvarsområden och utmaningar både inom och utanför din organisation.

Målgrupp för utbildningen 
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar både på leverantörssidan och på beställarsidan. Kanske är du:

  • Miljösamordnare eller ansvarig för KMA-frågor hos en beställarorganisation eller entreprenör.
  • Produktansvarig, miljösamordnare eller liknande hos leverantör inom bygg och fastighet.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs har du kunskap om:

  • Hur kraven ser ut för leverantörer av byggprodukter.
  • Hur olika mallar och system kan användas för att förmedla information kopplad till miljöprestanda.
  • Hur beställare kan styra mot hållbart byggande.
  • Vilka verktyg som finns tillgängliga för materialval och vilka skillnader de innebär.
  • Vilka certifieringssystem som omfattar materialval och vad som premieras.

Vilka förkunskaper krävs? 
Förkunskaper är inte nödvändiga, men det är bra om du har kunskaper eller praktisk erfarenhet från leverantörssidan eller av fastighet- eller anläggningsbyggnation. 

Anmälan
Pris Antal
Det finns inte några biljetter tillgängliga.

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter