nr-logo

Tidningen för miljöproffs

GRI Standards certified training –utbildning under två dagar

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor och vill få kunskap om hållbarhetsredovisning enligt nya GRI-standarderna. Genom samarbetet med Goodpoint kan nu Miljö & Utveckling Utbildning erbjuda en certifierad utbildning, då Goodpoint är ett av få svenska konsultföretag som är certifierade utbildare i hållbarhetsredovisning enligt GRI-standarderna. Under vår certifierade kurs kommer deltagarna att få en gedigen och högaktuell kunskap om hållbarhetsredovisning. Avslutningsvis får deltagarna ett officiellt diplom utfärdat av GRI:s sekretariat i Amsterdam.

Boka plats

Att redovisa enligt den internationella organisationen GRI:s riktlinjer har länge varit populärt inom både privat och offentlig sektor. Allt fler företag väljer att använda GRI som vägledning för sina hållbarhetsredovisningar och behöver då kunskap i hur de ska lägga upp en redovisningsprocess enligt GRI:s nya standarder.

Detta kan vi nu hjälpa till med på bästa sätt.

Certifierad GRI-utbildning
Deltagarna lär sig tolka de nya GRI-standarderna och får tips om hur de kan utveckla sitt hållbarhetsarbete genom effektiv redovisning och kommunikation. Under utbildningen varvar vi hela tiden teori och fallstudier. Kursen inkluderar över tio praktiska exempel från svenska och internationella företag. Efter utbildningen får kursdeltagarna ett certifikat från GRI:s internationella sekretariat i Amsterdam.

Målgrupp för utbildningen
Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor, kommunikation eller redovisning och behöver kunskap om hållbarhetsredovisning enligt den nya GRI-standarden. 

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs har du:    

  • God kunskap om grunderna i hållbarhetsredovisning enligt GRI-standarden.
  • En inblick i hur svenska företag använder hållbarhetsredovisning för att skapa affärsnytta.
  • Praktisk kunskap om hur du lägger upp arbetet med att hållbarhetsredovisa på ett effektivt sätt.
  • Kunskap om GRI:s redovisningsprinciper.
  • Kunskap om hur du engagerar intressenter i en ärlig dialog.
  • Praktisk kunskap om hur du utför en väsentlighetsanalys enligt GRI:s principer.

Vilka förkunskaper krävs?
Inga specifika förkunskaper behövs. Kunskaper om den egna verksamhetens arbete med hållbarhet/kommunikation/redovisning blir värdefull input till grupparbeten och diskussioner.

Program dag 1

08.30    Välkomnande och kursintroduktion
09.00    Introduktion till Global Reporting Initiative och standarderna
– Hållbarhetsredovisning enligt GRI
– GRI Standards – introduktion, struktur och begrepp
12.15    LUNCH
13.15    Redovisningsprocessen – Hur kommer ni igång?

Förberedelse
– Redovisningsprinciper för att bestämma innehåll (hållbarhetssammanhang och väsentlighet)
– Redovisningsprinciper för kvalitet
Intressentengagemang
– Effektiv intressentdialog – Hur engagerar du intressenter?
– Fallstudier om intressentdialoger som lyckats eller misslyckats
16.30    Allmänna standarder (f.d profilindikatorer/allmänna upplysningar)
17:15    Key-take aways dag 1
17.30    Avslut dag 1

Program dag 2

08.30    Väsentlighet
– Identifiera väsentliga frågor och avgränsningar
– Redovisa hållbarhetsstyrning (Management Approach Discolures)
12.15    LUNCH
13.15    Fallstudier av väsentlighet 
– Övning, fallstudier och diskussion
14.00    Sammanställa och presentera information
15.30    Vilken redovisning är bäst?
– Övning i att bedöma redovisningar enligt effektiv kommunikation och enligt standardens kriterier.  
17.00    Key-take aways dag 2
17.30    Avslut dag 2

Anmälan
Pris Antal
Biljett 16 900 kr
Du måste välja minst en biljett.

Delsumma: 0 kr

Rabattkod "" (%): kr

Summa: 0 kr

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter