nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Lär dig att göra klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad eller har behov av att lära dig hur klimatberäkningar enligt GHG-protokollet fungerar. Att beräkna klimatpåverkan är steg 1 i en verksamhets klimatarbete och en förutsättning för framgång och effektivitet. GHG-protokollet är den mest använda standarden för klimatberäkningar och lämpar sig väl för de som hållbarhetsrapporterar enligt GRI.

Boka plats

Denna kurs introducerar dig till verktygen för att kunna initiera, sätta ramar, ta fram mål, och skapa en handlingsplan för er verksamhets klimatarbete. Oavsett om det är du som räknar på verksamhetens klimatpåverkan eller om ni har konsultstöd så kan det vara bra att ha insikt i hur en klimatberäkning enligt GHG-protokollet går till.

Under utbildningen går vi igenom:

 • Klimatförändringar, förlopp och effekter.
 • Viktiga begrepp och processer inom klimatområdet.
 • Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet.
 • Scope och systemgränser.
 • Datainsamling.
 • Emissionsfaktorer.
 • Räkneövningar.
 • Redovisning av klimatpåverkan.
 • Att sätta klimatmål.
 • Klimatstrategi.
 • Interna reduktioner och klimatkompensation.
 • Målgrupp.

Kursen vänder sig till dig som jobbar med hållbarhet och har intresse eller behov att lära dig att beräkna klimatpåverkan från er verksamhet.

Utbildningsmål:

 • Deltagarna ska ha fått fördjupad förståelse för klimatförändringar.
 • Förstå hur klimatberäkningar enligt GHG-protokollet går till.
 • Kunna samla in relevant data för en klimatberäkning.
 • Kunna beräkna scope 1 och 2 för sin verksamhet.
 • Kunna sätta systemgränser för scope 3.
 • Förstå hur beräkning av, för er verksamhet, relevanta scope 3 poster går till.
 • Förstå hur basår och systemgränser påverkar klimatmål.
 • Hitta ett för verksamheten lämpligt mätvärde för uppföljning av klimatmålet.

Vilka förkunskaper krävs?
Inga, men överblick och kunskaper om den egna verksamhetens aktiviteter gör kursen mer intressant.

Anmälan
Pris Antal
Biljett 6990 kr
Du måste välja minst en biljett.

Delsumma: 0 kr

Summa: 0 kr

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter