nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Så förebygger du arbetsmiljörisker med nya ISO 45001

Den helt nya ISO-standarden ISO 45001 är en standard för arbetsmiljö som hjälper er att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljöfrågor. Här får du lära dig vad kraven innebär för din organisation och vad som krävs för att leva upp till kraven i standarden. Du får veta vad du ska tänka på vid införandet av standarden samt hur du praktiskt tillämpar den i din verksamhet.

Boka plats

Förebyggande arbetsmiljöarbete är viktigt för att minimera risk för skada på människor i arbetet. ISO 45001 ger verktyg och struktur för det förebyggande arbetet enligt logiken planera-genomföra-följa upp-förbättra. Enligt ILO (the International Labour Organization) är majoriteten av dödsorsaker från arbetsrelaterade situationer inte kopplad till olyckor utan ohälsa. Både olyckor och ohälsa kan förebyggas med anpassade åtgärder.

ISO 45001 följer samma kravstruktur ledningssystemstandarderna inom miljö och kvalitet. Kursen går igenom struktur och innehåll i den nya arbetsmiljöstandarden. Du får också lära dig hur ISO 45001 ger stöd i efterleva Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:1) och annan arbetsmiljölagstiftning.

Målgrupp för utbildningen
Utbildningen vänder sig till dig som vill veta hur du ska arbeta med implementering av ISO 45001 och vad som krävs för att bli certifierad.

  • Kanske är du ansvarig för arbetsmiljön eller är skyddsombud? 
  • Kanske är du chef och vill arbeta mer systematiskt med arbetsmiljö?
  • Kanske har ni ett kvalitet- och/eller miljöledningssystem, och vill utöka med arbetsmiljöledningssystem? 
  • Kanske är du intern revisor och vill kunna revidera arbetsmiljöledningssystem?

Utbildningsmål   
Efter genomgången kurs har du:

  • Förståelse för hur ISO 45001 kan underlätta ert systematiska arbetsmiljöarbete
  • Kunskap om viktiga begrepp för att kunna tolka kraven i standarden
  •  Förståelse för vad kraven innebär och vad som krävs för att leva upp till dem
  • Kunskap om hur du kan utveckla ert nuvarande arbetsmiljöledningssystem för att uppfylla kraven i standarden.  

Vilka förkunskaper krävs?   
Förkunskaper är inte nödvändiga, men det är bra om du har kunskaper eller praktisk erfarenhet av styrning av arbetsmiljöarbete.

Program

09.00    Välkomnande och kursintroduktion
09.15    Syftet med systematiskt arbetsmiljöarbete
– Bakgrund, kravstruktur och definitioner till ISO 45001:2018
– Arbetsmiljölagstiftning, främst AFS 2001:1 och AFS 2015:1
– Genomgång av kravområden i sektion 4-10 i ISO 45001, bla krav på policy, mål, inklusive handfasta tips att tänka på vid implementeringen.

12.00  LUNCH

13.00  Fortsättning av genomgång av kravområden
– bla ledningens ansvar, krav på inhyrd personal, intern revision.

14.30  Paus

14.45 Praktiska exempel på implementering av ISO 45001 i en organisation

16.00 Återblick, reflektion och utvärdering av dagen

16.30 Avslutning

Anmälan
Pris Antal
Det finns inte några biljetter tillgängliga.

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter