nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Agenda 2030 – Skapa internt engagemang för hållbarhet med hjälp av de globala målen

Få verktygen som hjälper dig att implementera Agenda 2030 i din verksamhets hållbarhetsarbete.

Boka plats

Fler och fler företag och myndigheter väljer att använda de globala målen som drivkraft för att skapa internt engagemang för hållbarhetsarbetet.  Denna heldagsutbildning ger dig kunskap i hur kartlägger ert hållbarhetsarbete mot de globala målen samt hur de globala målen kan engagera medarbetarna för hållbarhetsarbetet. Utbildningen tar avstamp i praktiska exempel från företag och myndigheter som lyckats flytta fram positionerna inom hållbarhet genom ett konkret arbete med de globala målen. 

Målgrupp

  • Hållbarhetsansvariga
  • Miljöchefer
  • Personalansvariga
  • Kommunikationsspecialister/ansvariga
  • Vd eller ledningsgrupp

Utbildningsmål

  • Inspiration kring företags och myndigheters arbete med de globala målen utifrån praktiska exempel
  • Metodik för kartläggning av mål och delmål
  • Metodik för att koppla interna mål mot globala mål
  • Metoder och praktiska exempel för att skapa engagemang kring och driv mot målen internt

Agenda

10.00      Välkomnande och introduktion till dagen

10.15       Introduktion till målen och delmålen från ett verksamhetsperspektiv

11.00       Verktyg för kartläggning av det egna hållbarhetsarbetet mot målen

12.00        Lunch

13.00        Målen som grund för att styra hållbarhetsarbetet och skapa internt engagemang och driv

14.30        Målen som en del av kommunikation och hållbarhetsredovisning

15.30         Avslutande och diskussion

Anmälan
Pris Antal
Biljett 3995 kr
Du måste välja minst en biljett.

Delsumma: 0 kr

Summa: 0 kr

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter