nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Agenda 2030 – så arbetar du med de globala hållbarhetsmålen

Agenda 2030- är utbildningen som fokuserar på verktyg och implementering.

Boka plats

Mindre fokus kommer ligga på att beskriva målen, då detta kan göras utan vägledning, och mer betoning kommer ligga på hur målen kan agera som ett effektivt styrmedel inom deltagarnas verksamheter. Utbildningen kommer även dra nytta av erfarenheter inom hållbarhetsstrategi och hållbarhetskommunikation för att demonstrera hur målen kan integreras på ett effektivt sätt inom verksamheten och har som övergripande mål att tillhandahålla de verktyg som deltagarna behöver för att kunna implementera Agenda 2030 som en naturlig del av hållbarhetsarbetet.

Agenda:

Introduktion till målen och delmålen från ett företagsperspektiv, verktyg för kartläggning av det egna hållbarhetsarbetet mot målen, lunch, målen som en del hållbarhetsredovisningen och verksamhetsmål som styr mot de globala målen, avslutande och diskussion.

Anmälan
Pris Antal
Biljett 3995 kr
Du måste välja minst en biljett.

Delsumma: 0 kr

Summa: 0 kr

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter