nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Tidningen i liveversion

slider_mingel

Konferensen Miljöstrategidagarna är tidningen Miljö & Utveckling i liveversion och arrangeras första gången i november 2015. Bakom programmet står Miljö & Utvecklings redaktion.

Här samlas miljöproffs för att ta del av hur andra verksamheter tar sig an hållbarhetsarbetets utmaningar men också för att dela erfarenheter, hitta nya idéer och knyta kontakter.

Miljöstrategidagarna 2016 tar avstamp i den transformation som vi lever i just nu där miljö- och hållbarhetsfrågor får en allt viktigare roll. Hur kommer samhället att förändras? Vilka är möjligheterna och vad stoppar oss? Vi kommer att få ta del av spaningar från intressanta tänkare, strateger som formar framtiden och inte minst från personer som jobbar stenhårt med att driva sina verksamheter i en hållbar riktning här och nu. Nudging, digitalisering och hållbara affärsmodeller är några ämnen på agendan.

Konferensen kan även kompletteras med en halvdags workshop dagen efter huvudkonferensen där din egen verksamhet står i fokus.

För anmälningar och mer information hänvisar vi till vår specialsajt: miljostrategidagarna.se

NÄSTA KONFERENS 10-11 NOVEMBER