nr-logo

Hållbarhet i praktiken

EUs Östersjöstrategi antagen

  • Annons 1

Europeiska rådet har nu antagit EUs Östersjöstrategi. Frågan har varit prioriterad för det svenska ordförandeskapet och syftet är att stärka regionens konkurrenskraft inom områden som miljö, tillväxt, infrastruktur och säkerhet.

– Det är glädjande att hela EU inser nyttan med vår kraftsamling kring frågor som är gemensamma för länderna i denna region. Östersjöstrategin är ett sätt att främja affärsmöjligheter inte minst för små- och medelstora företag genom att förbättra den inre marknadens sätt att fungera i ett regionalt perspektiv. Vi behöver nyttja det faktum att åtta av nio länder runt Östersjön är medlemmar i EU och både vill och önskar samarbeta närmare, säger näringsminister Maud Olofsson.

Minska avstånd

Sverige kommer genom Näringsdepartementet att ansvara för koordineringen av gemensamma insatser inom forskning och innovation. Ökade samarbeten, utveckling av småföretagarnätverk och industrikluster är en viktig del för att lyckas med det gränsöverskridande samarbetet.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson menar att strategin är av betydelse för förbättrade kommunikationer. Och en av de största utmaningarna för transportsektorn inom regionen är att minska avståndet till övriga Europa genom effektivare förbindelser.

– För att förbättra infrastrukturplaneringen i regionen krävs det bättre kunskap om transportflödena. Därför har jag tagit initiativ till en gemensam transportstudie, Baltic Transport Outlook, som ska beskriva gods- och passagerarströmmarna till och från Östersjön samt flödena inom regionen, säger hon och påpekar att arbetet med studien kommer att påbörjas inom kort och att projektet har fått mycket starkt stöd av Östersjöländerna samt Norge.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Skalbagge löser utsläppsproblem från dieselmotorer

Forskare vid Lunds Tekniska Högskola har i samarbete med Swedish Biomimetics 3000 utvecklat en ny reningsteknik som tar bort de skadliga kväveoxiderna, NOx, ur dieselmotorns avgaser. Detta med hjälp av en ovanlig insekt.