nr-logo

Tidningen för miljöproffs

EU-kommissionen vill att  biodrivmedel från åkergrödor avvecklas.
EU-kommissionen vill att biodrivmedel från åkergrödor avvecklas. FOTO: Hans Andersen

”EU:s energipolitik hindrar förnybar energi ”

På onsdagen presenterade EU-kommissionen den sista byggstenen till EU:s nya energiunion. Kritiken från såväl miljöpartier, miljörörelsen och många svenska energiföretag var hård.

  • Annons 1

Energiunionen lanserades i början av 2015 som ett av den nuvarande kommissionens huvudsakliga uppgifter. Målet är att få ned de höga energipriserna i EU, säkra energiförsörjningen och minska klimatpåverkan.

På onsdagen lade EU-kommissionen fram ett så kallat vinterpaket för Europas framtida energisystem. Men Europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP) är besviken och menar att EU tar flera steg bakåt.

Hot mot förnybar energi

– Trots den goda målsättningen om att EU ska vara ledande på förnybart går vinterpaketet i motsatt riktning på flera punkter, säger Jakop Dalunde, som är medlem i Europaparlamentets energiutskott.

Han menar att förslagen riskerar att förhindra en utbyggnad av förnybar energi, i stället för att skapa förutsättningar för förnybar energi som bas för medlemsländernas framtida energimix.

På transportområdet föreslår EU en utfasning av biodrivmedel från grödor, vilket skulle slå hårt mot transportsektorns miljöanpassning, enligt den gröna tankesmedjan Fores 2030-sekretariat. De har granskat EU-kommissionens förslag, som bland annat innebär att 10 procent av transporterna ska köras på biodrivmedel och att de ska bli 10 procent mer energieffektiva fram till år 2030.

Lågt satta mål

Sverige har redan uppnått en högre andel biodrivmedel än så. Vissa tolkar det som att målen är satta utifrån vad de svagaste medlemsländerna klarar, snarare än vad klimatet behöver eller vad ledande länder kan åstadkomma.

– Det är möjligt att ersätta de fossila drivmedlen och nå klimatmålen. Men då måste de som vill mest stimuleras att gå före – inte hindras. EU måste släppa fram en ”coalition of the willing” ledd av länder som Sverige, Finland och Frankrike, som går före andra länder i omställningen till biobaserade transporter, kommentarer Jakob Lagercrantz, på 2030-sekretariatet.

Även Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, är kritisk till det så kallade vinterpaketet för energi och klimat.

– EU-kommissionen har ett balanserat förslag om fasta biobränslen, som gör det möjligt att använda svensk skog som råvara. Men kommissionens förslag om att avveckla biodrivmedel från åkergrödor är förödande för EU:s klimatpolitik på transportområdet. Politiken haltar. Den ger möjligheter att ställa om värme- och elproduktionen i Europa, men den nödvändiga omställningen av transportsektorn fördröjs, säger Gustav Melin, vd i Svebio.

Biodrivmedel av jordbruksprodukter

EU-kommissionen ser dock en risk för att användningen av exempelvis raps till drivmedel kan innebära att livsmedelsindustrin ökar andelen palmolja från Indonesien och Malaysia. Nästan 80 procent av EU:s biodrivmedel var jordbruksbaserade under 2015.

Gustav Melin anser också att förslaget innehåller mängder av detaljregleringar som leder till ökad byråkrati. Svebio föreslår istället en koldioxidskatt och en stärkt handel med utsläppsrätter för att minska utsläppen, effektivisera energianvändningen och gynna förnybar energi.

Taggar:, ,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet!

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.

Filippa K mest hållbara butikskedja

Filippa K är årets mest hållbara butikskedja enligt Retail Awards 2017.
Sedan en ny hållbarhetsstrategi sjösattes 2012 har Filippa K drivit ett medvetet och engagerat hållbarhetsarbete med kvalitetssäkring i alla led, skriver juryn i sin motivering.

Så kan hållbarhetsarbetet förenklas för mindre företag

Att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Men hur ska man hinna med som litet företag?
Hanna Cederqvist, ansvarig för företagarorganisationen Företagarnas hållbarhetsprojekt har tipsen som hjälper småföretagen på traven.