nr-logo

Hållbarhet i praktiken

EU:s biobränslestudier splittrar branschen

Debatten går het om EU:s nya studier om biobränslenas hållbarhet. I juli kan det komma nya riktlinjer från kommissionen.

  • Annons 1

En ny global standard för bioenergi där även hållbarhetskriterier ingår är på gång. Och i Sverige har hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen införlivats i lagstiftningen baserat på EU-direktiv. Den ställer inga krav på biobränslen i stort utan anger vad som krävs av ett bränsle för att det ska få räknas med i EU-målet om förnybar energi.

Nu skriver nyhetsbyrån Euractiv om att branschen strider i frågan om indirekt landanvändning, som på engelska förkortas Iluc, det vill säga att värdefull eller skyddsvärd markyta tas i anspråk någon annanstans när den tidigare matodlingen ersätts av biobränsleodling. En strid som fått vatten på sin kvarn efter att EU-kommissionen har genomfört en rad studier på olika biobränslen som visar att Europas biobränslestrategier det kommande decenniet kan få en indirekt påverkan på ett område stort som Danmark. Kommissionens slutsats är att frågan om indirekt landanvändning kan minska klimatfördelarna med biobränsle.

Problem kan lösas

Enligt Euractiv hävdar de som är kritiska till studierna att problemet kan lösas genom produktivare jordbruksmetoder och att övergivna och mindre attraktiva landområden tas i anspråk. Därtill kan spill från biobränsleproduktionen användas som foder till djur, påpekar de.

Nyhetsbyrån skriver vidare att kommissionen i juli väntas komma med åtgärdsförslag för att få bort de biobränslen som är minst hållbara, möjligtvis genom nya riktlinjer. Detta skulle kunna missgynna den förra generationens biobränslen och vara till fördel för bränslena i den andra generationen.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) per år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.