nr-logo

Hållbarhet i praktiken

EU visar vägen till hållbar tillväxt

EU-kommissionen föreslår en färdplan för att visa hur vi kan fortsätta att skapa tillväxt på ett hållbart sätt.

  • Annons 1

Förhållandet mellan tillväxt och miljö är komplicerat. Ökad levnadsstandard ökar också trycket på miljön, vilket i sin tur skapar hårdare konkurrens om resurserna. Men resurserna är inte outtömliga. Att hitta vägar till en mer hållbar tillväxt är därför en överlevnadsfråga, även för näringslivet.

EU-kommissionen föreslår därför en färdplan som ska visa hur vi kan fortsätta skapa tillväxt, men på ett hållbart sätt. Det kan handla om att konsumera på ett mer intelligent sätt eller att använda resurser effektivare genom att exempelvis öka återvinningen. Men det kräver också annan prissättning där priserna också reflekterar miljömässiga och sociala kostnader.

– Grön tillväxt är den enda hållbara framtiden, för Europa och för världen. Näringslivet och miljön måste gå hand i hand, i det långa loppet har vi samma mål, säger miljökommissionär Janez Potočnik i en kommentar.

Den färdplan som nu presenteras ska göra EU:s ekonomi till en hållbar sådan före 2050. Planen bygger bygger på andra initiativ som ligger inom EU:s 2020-strategi, exempelvis färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle, vitboken om transporter samt energifärdplanen som väntas komma senare i år.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.