nr-logo

Hållbarhet i praktiken

EU stoppar förslag om cirkulär ekonomi

EU-kommissionen stoppar förslagen om cirkulär ekonomi och luftkvalitet. Det blev klart när EU-kommissionen presenterade sin arbetsplan för 2015.

  • Annons 1

Som befarat kommer EU-kommissionen att skrota en rad förslag på miljöområdet. Bland annat vill kommissionen dra tillbaka förslagen om förbättrad luftkvalitet, effektivare avfallshantering och cirkulär ekonomi i Europa. Det blev klart när kommissionen presenterade sitt arbetsprogram för nästa år. I stället säger man sig vilja ersätta dem med nya och ”mer ambitiösa” förslag i slutet av 2015.

– Miljömässigt är det i fel riktning. Nu försenas nödvändiga förbättringar i regelverken och deponeringen ute i Europa kan fortsätta som innan. Ekonomiskt är det en fallgrop eftersom nya gröna framåtsyftande investeringar uteblir som skulle ge fler jobb och tryggare material- och energiförsörjning i Europa, kommenterar Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.

Förslagen, som nu dragits tillbaka, innehöll bland högre mål för återvinning av hushållsavfall, från dagens 50 procent 2020 till 70 procent år 2030. I realiteten skulle dock målen blivit ännu högre eftersom metoden för att beräkna återvinningen skulle beräknas efter sorteringsprocessen, skriver Avfall Sverige i ett pressmeddelande.

Vidare föreslogs deponeringsförbud för återvinningsbart och biologiskt nedbrytbart avfall till 2025. I förslaget fanns också åtgärder för att minska matavfallet med 30 procent till 2025.

För förpackningsavfall föreslogs ett mål om 80 procents återvinning och förberedelse för återanvändning till år 2030. Flera materialspecifika återvinningsmål fanns också med i förslaget.

– Det framstår som märkligt att kommissionen säger sig vilja återkomma med ”mer ambitiösa mål” om ett år eftersom det är just ambitionshöjden som många motsatt sig. Det mest troliga är väl snarare lägre ambitioner, om det blir något nytt försök alls överhuvudtaget, avslutar Weine Wiqvist.

Parlamentet kommer att rösta om arbetsprogrammet i mitten av januari.

Här hittar du kommissionens arbetsprogram: Arbetsprogram 2015

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Kemikalieinspektionen försvarar beslut om bekämpningsmedel

Myndigheten försvarar det kritiserade beslutet om att tillåta växtskyddsmedlet Gaucho i sockerbetsodlingar. Dispensen för medlet som innehåller neonikotinoider gäller i fyra månader under våren 2019 och kan skada bin.

  • Annonskod Huvudspalten 4