nr-logo

Hållbarhet i praktiken

EU-paket för renare luft

Dålig luftkvalitet är ett kostsamt samhällsproblem. EU-kommissionen har därför antagit ett åtgärdspaket för att minska luftföroreningar som bland annat föreslår nya direktiv för utsläpp från förbränningsanläggningar.

  • Annons 1

Kommissionen har antagit nya åtgärder för att minska luftföroreningar. Åtgärdspaketet innehåller bland annat ett nytt program för ren luft för Europa, ett reviderat direktiv för nationella utsläppstak samt ett förslag till ett nytt direktiv för att minska föroreningarna från medelstora förbränningsanläggningar.

De direkta kostnaderna för samhället från luftföroreningar, inklusive skador på grödor och byggnader, uppgår till cirka 23 miljarder euro per år. Enbart hälsovinsterna som paketet innebär kommer att spara samhället 40-140 miljarder euro i externa kostnader och ge cirka 3 miljarder euro i vinst tack vare högre produktivitet, lägre sjukvårdskostnader, bättre skörd och färre skador på byggnader. Förslaget kommer även att innebära 100 000 nya jobb till följd av ökad produktivitet och konkurrenskraft på grund av färre förlorade arbetsdagar. Allt detta kommer att få en positiv nettoeffekt på den ekonomiska tillväxten.

Åtgärdspaketet som antas i dag är resultatet av en omfattande översyn av luftkvalitetspolitiken, som inleddes i början av 2011.

Läs mer:

Länk till utkastet till förslaget och studien.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.

Fiskguiden 2019: Här är fiskarna du ska låta simma vidare

WWF:s konsumentguide för fisk och skaldjur är släppt. Den vittnar bland annat om att bestånden hos 4 av 10 av våra vanligaste matfiskar inte mår bra. Miljö & Utveckling listar vilka fiskar du ska undvika i disken.