nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Volkswagen
FOTO: Volkswagen

EU-parlamentet startar undersökning kring ”Dieselgate”

I efterdyningarna av Volkswagenskandalen kommer EU-parlamentet att tillsätta en undersökningskommitté. De ska utreda om kommissionen och länderna i unionen brutit mot EUs regler för utsläppskontroll.

  • Annons 1

I oktober antog parlamentet en resolution där man begärde en grundlig utredning av EU-kommissionen och EU-ländernas roll och ansvar i Volkswagenaffären. De uppmanade medlemsländerna att offentliggöra vad de visste om regelbrotten och vad de vidtagit för åtgärder.

Kommittén som nu tillsätts ska undersöka:

  • Om kommissionen har struntat i att se över de testcykler som används för att mäta utsläpp.
  • Om kommissionen och EU-ländernas myndigheter har låtit bli att vidta verkliga och effektiva åtgärder för att övervaka och upprätthålla förbudet mot manipulationsanordningar.
  • Om kommissionen har underlåtit att snabbt införa tester som speglar verkliga körförhållanden.
  • Om EU-länderna har struntat i att fastställa bestämmelser om effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner för tillverkare som överträder bestämmelserna.
  • Om kommissionen och medlemsstaterna hade belägg för användningen av manipulationsanordningar innan skandalen blev känd den 18 september 2015.

Eu-parlamentets undersökningskommitté ska ska lägga fram en delrapport inom 6 månader och slutrapporten ska vara färdig senast ett år efter att arbetet påbörjats.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.