nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: Volkswagen

EU-parlamentet startar undersökning kring ”Dieselgate”

I efterdyningarna av Volkswagenskandalen kommer EU-parlamentet att tillsätta en undersökningskommitté. De ska utreda om kommissionen och länderna i unionen brutit mot EUs regler för utsläppskontroll.

  • Annons 1

I oktober antog parlamentet en resolution där man begärde en grundlig utredning av EU-kommissionen och EU-ländernas roll och ansvar i Volkswagenaffären. De uppmanade medlemsländerna att offentliggöra vad de visste om regelbrotten och vad de vidtagit för åtgärder.

Kommittén som nu tillsätts ska undersöka:

  • Om kommissionen har struntat i att se över de testcykler som används för att mäta utsläpp.
  • Om kommissionen och EU-ländernas myndigheter har låtit bli att vidta verkliga och effektiva åtgärder för att övervaka och upprätthålla förbudet mot manipulationsanordningar.
  • Om kommissionen har underlåtit att snabbt införa tester som speglar verkliga körförhållanden.
  • Om EU-länderna har struntat i att fastställa bestämmelser om effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner för tillverkare som överträder bestämmelserna.
  • Om kommissionen och medlemsstaterna hade belägg för användningen av manipulationsanordningar innan skandalen blev känd den 18 september 2015.

Eu-parlamentets undersökningskommitté ska ska lägga fram en delrapport inom 6 månader och slutrapporten ska vara färdig senast ett år efter att arbetet påbörjats.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.