nr-logo

Hållbarhet i praktiken

EU-länder får begränsa GMO

EU-parlamentet har antagit en ny lag om GMO. Från och med i vår kan de länder som vill begränsa GMO-grödor lokalt.

  • Annons 1

Lagen som antogs igår tisdag, ger EU-länder möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genmodifierade grödor inom sina gränser, även om de är tillåtna på EU-nivå. Parlamentets och ministerrådets förhandlare kom preliminärt överens om lagens utformning i december efter flera års låsning i frågan och genom EU-parlamentets omröstning är beslutet definitivt.

Enligt de nya reglerna får ett EU-land förbjuda genmodifierade organismer även av andra miljöskäl än de hälso- och miljörisker som bedömts av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa.

EU-länder får även förbjuda GMO av skäl som fysisk planering och markanvändning, socioekonomiska effekter eller för att undvika att GMO sprids till andra grödor eller av jordbrukspolitiska skäl.

Innan ett EU-land får begränsa eller förbjuda odling finns det regler som gör att företaget bakom GMO-grödan kan ge sitt samtycke till att dess godkännande för försäljning begränsas. Men om företaget inte går med på det kan landet ensidigt införa förbud, skriver EU-parlamentet i ett pressmeddelande.

Den enda genmodifierade grödan som för tillfället odlas inom EU är MON810-majs. Den genmodifierade potatisen ”Amflora” förbjöds av EU-domstolen 2013.

Enligt den antagna lagen måste EU-länderna se till att GMO-grödor inte kontaminerar andra varor, särskilt när det gäller grödor längs gränserna mellan två länder.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.