nr-logo

Tidningen för miljöproffs

luftföroreningar
FOTO: shutterstock

EU inför utsläppstak för luftföroreningar

EU-parlamentet röstade i går ja till nationella utsläppstak för sex luftförorenande ämnen. Luftföroreningar orsakar 400 000 dödsfall i förtid inom EU varje år.

  • Annons 1

Fyrtio miljoner av unionens medborgare utsätts för halter av luftföreoreningar som är högre än EU:s gränsvärden, enligt EU. Områden som inte lever upp till de godkända nivåerna av luftburna partiklar och kväveoxider uppgår i dag till 32 respektive 24 procent av EU:s landyta.

– Luftföroreningar orsakar enorma mänskliga och ekonomiska bördor. De skadar också miljön genom övergödning och sur nederbörd, och stannar dessutom inte vid EU-ländernas gränser, sa den brittiska konservativa politikern Julie Girling, som lett lagarbetet i parlamentet.

Det nya direktivet anses kunna spara 40 miljarder euro i omkostnader för utsläppsarbete fram till år 2030.

Ledamöterna röstade igenom utsläppstak för svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska föreningar utom metan, metan, ammoniak och luftburna miljöfarliga partiklar till år 2020 och 2030.

Parlamentet inleder nu förhandlingar med ministerrådet i syfte att nå en överenskommelse om den första behandlingen av den nya lagen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.