nr-logo

Tidningen för miljöproffs

EU får ny utsläppslag för förbränningsanläggningar

En ny EU-lag ska begränsa svavel- och kväveoxid från medelstora förbränningsanläggningar. Lagen fyller ett kryphål som gjort att vissa anläggningar varit helt oreglerade.

  • Annons 1

Det finns i dag runt 143 000 ”medelstora” förbränningsanläggningar inom EU, det vill säga de som har en installerad effekt på 1-50 megawatt. De används bland annat för att generera el, värme och kyla av bostäder och för att producera el och ånga till industrin. Men utsläppen från de här anläggningarna har hittills inte reglerats på EU-nivå, vilket nu ändras genom en uppgörelse mellan EUs ministerråd och EU-parlamentet.

För nya anläggningar börjar begränsningarna att gälla inom tre år. För befintliga anläggningar med en värmeeffekt på över 5 megawatt träder lagen om utsläppsbegränsningar av svaveldioxid och kväveoxid i kraft 2025. De minsta befintliga anläggningarna, som ofta finns hos småföretag, måste leva upp till de nya reglerna från och med 2030. Det handlar om maskiner med en installerad tillförd effekt på 1-5 megawatt.

EU-länderna kan fortfarande införa ännu tuffare nationella krav än de som nu har antagits. Nationella myndigheter kommer också att vara skyldiga att avgöra om strängare begränsningar är nödvändiga i framtiden, om det skulle visa sig att EU:s luftföroreningslag inte följs.

Nu ska utsläppsgränserna godkännas av EU:s ministerråd innan de kan träda i kraft.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.