nr-logo

Hållbarhet i praktiken

EU-direktiv för handel med utsläppsrätter

  • Annons 1

EU-länderna har kommit överens om ett direktiv för handel med utsläppsrätter. Beslutet innebär enligt Lena Sommerstad att EU nu tar ett viktigt steg framåt i arbetet för att genomföra de åtaganden som de beslutat enligt Kyotoprotokollet. Syftet med direktivet är att utsläppen av växthusgaser, inledningsvis dock bara koldioxid, ska begränsas på ett kostnadseffektivt sätt. Anläggningar som har en hög kostnad för att minska sina utsläpp kan köpa rätten till utsläpp från andra anläggningar inom EU. Anläggningar som däremot kan minska sina utsläpp till en kostnad som är lägre än det genomsnittliga priset, kan sälja utsläppsrätter. Det finns inga begränsningar på vilka parter som får handla med utsläppsrätter. Direktivets första period gäller från 2005 till 2007 och kan ses som en försöksperiod. Den andra perioden, 2008-2012, sammanfaller med Kyotoprotokollets första åtagandeperiod vilket också ger möjligheten till en internationell handel med utsläppsrätter inom ramen för Kyotoprotokollet. Direktivet ska slutligen antas i Europaparlamentet och väntas bli klart under 2003. I Sverige arbetar redan en parlamentarisk delegation med att utveckla ett nationellt system så att handeln med utsläppsrätter ska kunna börja 2005.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

EU satsar 100 miljoner euro på bioekonomin

Ökad cirkularitet inom bioekonomin och pengar till investeringar för att hjälpa innovationer ut på marknaden. Det är två delar i EU:s uppdaterade strategi för bioekonomi, som kom förra veckan. ”Strategin är bra” tycker Kjell Ivarsson, senior rådgivare på LRF och medlem i EU:s bioekonomipanel.

  • Annonskod Huvudspalten 4

”Studie från Karlstads universitet brister i vetenskaplighet”

Nyligen presenterades en studie från Karlstads universitet som påstod att plastmattor i bostaden ger upphov till upptag av farliga kemikalier hos gravida kvinnor. Studien är behäftad med brister som inte en vetenskaplig tidskrift borde ha accepterat, skriver Tekn Dr Lena Lundberg på PVC Forum – en sektorgrupp inom IKEM, i en debattartikel för Miljö & Utveckling.