nr-logo

Hållbarhet i praktiken

EU-beslut om biobränsle vilar på fel grund

Det finns ingen motsättning mellan att odla grödor för bioenergi eller matproduktion. Odling av bioenergi är tvärtom en viktig hörnsten för att utveckla jordbruket i Afrika och Europa, skriver Gustav Melin, vd Svebio.

Gustav Melin, vd Svebio. FOTO: Anders Haaker
 • Annons 1

I Svenska dagbladet den 22 januari skrev historikern Henrik Höjer en betraktelse över en rapport som heter ”Global trends 2015: A dialogue about the future with nongovernmental experts”. Den är en sammanställning av hur en grupp experter år 2000 trodde att världen skulle utvecklas till år 2015. På tre punkter har världen utvecklats bättre än experterna trodde: De trodde att världen skulle få återkommande problem med matförsörjning och att de stora svältkatastroferna i Afrika från 1900-talet skulle finnas kvar. De bedömde att aids skulle skörda så många offer i södra Afrika att befolkningen skulle krympa. De trodde att Indiens fattiga skulle öka till mer än en halv miljard människor medan siffran nu istället sjunkit till under 200 miljoner.

När det gäller den första punkten angående matförsörjning hör vi ofta att det är en enorm utmaning att öka matproduktionen så att maten räcker till hela jordens befolkning. Men faktum är att sedan 1980 har spannmålsproduktionen i världen ökat med nära 60 procent medan spannmålsarealen minskat med 4,3 procent. Matproduktionen har ända sedan 1980 ökat snabbare än befolkningstillväxten och eftersom lantbrukare bara odlar de grödor som de kan sälja har spannmålsarealen minskat.

Just nu håller EU-parlamentet på att fatta beslut om att stoppa odling av biodrivmedel på åkermark. Man säger att om vi odlar bioenergi så måste annan mark användas för att odla mat och att då avverkar någon regnskog för att få mark att odla mat. Det kallas förändrad markanvändning eller ILUC, Indirect Land Use Change. I teorin låter resonemanget riktigt, i synnerhet om man inte känner till att vi använder mindre areal idag än vad vi gjorde 1980 fast vi fortfarande producerar ett överskott av mat.

Teorin om ILUC har man kommit fram till genom modellering. Men resultatet av att räkna i en modell kan aldrig bli bättre än hur modellen är konstruerad. Problemet är att när man förenklat verkligheten för att kunna räkna på den blir resultatet blir overkligt och missvisande. I modellen för teorin om ILUC har man gjort två förenklingar. Den ena är att det i modellen inte finns någon trädesareal, vilket i verkligheten är den typ av areal som odlas i första hand när det behövs mer mark. Det andra felaktiga antagandet är att avkastningen per hektar ökar för långsamt. Historiska data med verkliga siffror för spannmålsareal och produktionstillväxt visar att dessa antagen är förenklande och felaktiga. Resultatet är att modellen inte beskriver verkligheten och därmed fattar EU beslut om att stoppa odling av biodrivmedel- och biogasgrödor på felaktiga grunder. FAO har tidigare haft svårt att bestämma sig i den här frågan men i mitten av januari i år gick generalsekreteraren Jose Graziano da Silva ut och sa att ”det inte handlar om mat eller energi utan om odling av mat och energi”.

Det är dags att lära av historien. Matproduktionen ökar snabbare än befolkningstillväxten och vi behöver allt mindre areal för att odla mat. Biodrivmedel från skog och åker har goda möjligheter att ge hållbara drivmedel, arbetstillfällen, inkomster och utveckling i alla delar av världen. Odling av energi kan bli en inkomstkälla som har potential att lyfta produktiviteten i jordbruket och ge välfärd både i Afrika och många delar av Europa.

Etiketter:, ,

Kommentarer

2 reaktioner till “EU-beslut om biobränsle vilar på fel grund”

 1. Jonas Ericson skriver:

  Vi kan ju börja med Europa.
  Europa har övergivit/trädat ca 30 miljoner hektar jordbruksmark sedan 1990, ytterligare en stor areal hävdas bara för att den får gårdsstöd, och EU har bestämt att ytterligare 10 Mha ska läggas i träda. Producerar vi istället etanol och biogas på dessa arealer så räcker det att driva åtminstone 250 miljoner laddhybrider och en stor del av EUs bussar. Dessutom ger vi Europas bönder en inkomst så att de slipper slakta sina djur och plantera skog på sin åker och betesmark, med ty åtföljande förlust av biologisk mångfald. 2/3 av våra rödlistade arter hör hemma i jordbrukslandskapet.

  Vad gäller Afrika så finns där enligt FAO minst 440 Mha regnbevattnad, obrukad mark. Problemet med vatten är oftare att det kommer ojämnt, än att det är en absolut brist på det. Det behövs alltså kapital för att bygga dammar och bevattningssystem. Eftersom dagens matpriser endast är en tredjedel av vad de var 1960 är få beredda att satsa pengar på att producera mat i Afrika när det finns ett sådant överskott på billig mat på världsmarknaden.

  Biodrivmedel är en bättre investering och kan om det hanteras rätt ge spin-off som bevattningsdammar, lokal sysselsättning och utbildning, påbörjad industrialisering, vägbyggen, minskat oljeberoende, elförsörjning!!!!!!!

 2. Gustaf Olsson skriver:

  Det finns en parameter som inte redovisas, nämligen vattenanvändningen. Att dra generella slutsatser om att det som är bra för Europa är bra för Afrika låter lite förenklat. För att få ordning på siffrorna behöver vi redovisa grundvatten- o ytvattenanvändningen för jordbruket. Mat o energi konkurrerar på flera plan, både användningen av land o vatten.
  Gustaf Olsson

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

 • Annonskod Huvudspalten 4

It-bolaget ger de anställda gratis resande hela semestern

It-bolaget Softhouse Öresund skippar att ge en pryl till sina 80 anställda i sommarpresent. Istället får alla en varsin sommarbiljett hos Skånetrafiken – med obegränsat resande hela sommaren.