nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Enklare rutiner för MKB

Förenklade rutiner kring miljökonsekvensbeskrivningar och ett bättre skydd av mark med grundvatten. Det är två av förslagen i Miljöprocessutredningens slutbetänkande som nu har lämnats över till miljödepartementet.

  • Annons 1

Slutbetänkandet innehåller flera förslag på ändringar i miljöbalken och i andra lagar som rör hushållning med mark- och vattenområden. Bland annat vill man skydda områden som är av riksintressse för att de innehåller grundvatten.

– Förslagen riktar sig i först hand till myndigheter, att de får kännedom om var exempelvis grundvattnet finns. Men även företagen måste ju ha kunskap om detta som underlag i en miljökonsekvensbeskrivning, säger utredningssekreterare Cecilia Giese Hagberg.

I utredningen föreslås dessutom ett utökat skydd av områden som är viktiga för fiske och utvinning av värdefulla ämnen samt en översyn av skyddet mot exploatering av värdefull jordbruksmark.

Enklare regler

Utredningen föreslår också tydligare och förenklade regler i Miljöbalken kring när och hur miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) ska upprättas. Bland annat ska Länsstyrelsen vara skyldig att lämna råd om innehållet i en sådan beskrivning om företaget kräver det. Vad en MKB ska innehålla ska även anpassas till verksamhetens art, omfattning och påverkan på miljön.

– Det kan till exempel innebära att företag inte alltid behöver redovisa alternativa platser för verksamheten när de söker tillstånd. Om anläggningen är befintlig kanske man inte alltid behöver göra det, säger Cecilia Giese Hagberg.

Ett annat förslag som kan komma att påverka företag som ska upprätta en MKB är att myndigheternas prövning av verksamheten ska samordnas och att samma MKB ska kunna användas i större utsträckning än idag.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4