nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Energisektorn får det allt tuffare

Sjunkande intäkter och delvis ökande kostnader har präglat den svenska energisektorn under en längre tid. Det är en trend som kommer att fortsätta, enligt en prognos från Sweco.

  • Annons 1

Flera energikällor står inför stora investeringar framöver samtidigt som prognoserna talar för fortsatt låga elpriser, enligt en rapport som Sweco skrivit på uppdrag av den parlamentariska Energikommissionen. De ska ta fram förslag på en ny politik för energiförsörjningen mellan 2025 till 2050,och Sweco har anlitats för att utreda förutsättningarna för olika kraftslag och vilka kostnader och intäkter de påverkas av.

– Vår utredning tydliggör de utmaningar som våra största energislag står inför. Alla kraftslag har en sak gemensam, en ansträngd ekonomi, fast i olika grader, säger Frank Krönert, energimarknadsexpert på Sweco.

Ekonomiska utmaningar

För kärnkraften väntar stora investeringar kopplade till ökade krav på säkerhet. Ett flertal svenska vattenkraftverk är gamla och behöver renoveras. Vindkraften har genomgått en snabb teknikutveckling som bidrar till ekonomiska utmaningar för tidiga investerare. Samtidigt har vi ett produktionsöverskott på energi i Norden idag som kommer att öka ytterligare, vilket har en elprisdämpande effekt.

Rapporten visar att det finns olika vägar att gå beroende på hur man vill att framtidens energiförsörjning ska se ut. Politiska styrmedel kommer att ha betydelse i de fortsatta vägvalen.

– Många aspekter påverkar vägvalen och utfallet. Långsiktigt handlar det om att ha ett effektivt kraftsystem med låga utsläpp och hög leveranssäkerhet till rimliga kostnader. Kortsiktigt handlar det till exempel om effektskatten på kärnkraft och fastighetsskatten på vattenkraft, säger Frank Krönert.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.