nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: Siemens

Elvägar testas i verklig miljö

I februari 2016 börjar elektriska lastbilar att rulla utanför Gävle. Det står klart sedan Trafikverket gett stöd till två testområden för elvägar.

  • Annons 1

I närheten av Arlanda och utanför Gävle ska två teststräckor för elvägar anläggas. Syftet är att få kunskap om hur elvägar fungerar och om tekniken kan användas i framtiden.

̶ Sverige är ett av de länder i världen som hittills har kommit längst med att utveckla tekniken för elvägar. Det är ett sätt att utveckla miljösmarta transporter i det befintliga vägnätet. Det kan bli ett bra komplement till dagens väg- och järnvägstrafik, säger Torbjörn Suneson, tf generaldirektör i Trafikverket.

Rosersbergs Utveckling ska testa en teknik med en elskena i vägbanan som driver och laddar fordonet under resan. Sträckan kommer att trafikeras av bland annat Post Nords lastbilar som går i skytteltrafik mellan flygplatsen och logistikcentret i Rosersberg.

Regions Gävleborg testar en teknik som innebär att en strömavtagare på lastbilshyttens tak matar ner strömmen till en elhybridmotor i lastbilen och projektet genomförs med Scanias lastbilar. Försöken beräknas avslutas 2018.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.