nr-logo

Hållbarhet i praktiken

electrolux
Electrolux satte 2018 upp nya klimatmål, godkända av organisationen Science Based Targets initiative. Ambitionen är att minska utsläppen av växthusgaser från verksamheten med 80 procent samt utsläpp från produkter med 25 procent till och med 2025. FOTO: Pixabay

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

  • Annons 1

Electrolux har utformat ramverket så att man ska kunna investera i specifika industriella projekt med positiv klimatpåverkan eller andra miljömässiga fördelar.

Intäkterna kommer att användas för att finansiera eller återfinansiera projekt som omfattas av de miljörelaterade delarna av Electrolux hållbarhetsramverk.

Solpaneler på fabriker

Det kan handla om investeringar i forskning och utveckling för att förbättra produkternas energi- eller vattenförbrukning, utveckling av återvunna material, utfasning av kylmedel med hög växthuseffekt, minskad energi- eller vattenförbrukning vid Electrolux fabriker, samt ökad användning av förnybar energi, till exempel genom att installera solpaneler.

– Vi är mycket glada att kunna komplettera vår finansiering med lån som ger investerare transparens kring vilka projekt de finansierar och vilken miljöpåverkan de medför. Vi tror att det här ramverket kommer att röna särskilt intresse på marknaden eftersom våra gröna obligationer är inriktade på industriella och FoU-projekt, som har stor potential att hjälpa oss minska vår klimatpåverkan, säger Therese Friberg, ekonomi- och finansdirektör på Electrolux.

Projekt som bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling

Det nya ramverket har utvecklats tillsammans med SEB i linje med branschstandarden Green Bond Principles 2018. Projekt som kan komma i fråga för finansiering är sådana som bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling samt Parisavtalet. Ramverket har genomgått en oberoende utvärdering av centret för internationell klimatforskning, Cicero.

Electrolux kommer årligen presentera en Green Bond Impact Report.

Läs mer: Svenska mikroalger bäst i test

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.