nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Just nu går det att söka pengar för bland annat investeringar i hemmaladdning för elfordon via Klimatklivet, ett statligt stöd till lokala klimatinvesteringar.

Elbilar överlägsna miljövinnare

Små, energieffektiva bilar är helt underlägsna el- och hybridbilar när det gäller utsläpp. Det visar en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

  • Annons 1

En bonus för den som kör en bil med låga koldioxidutsläpp och en straffavgift för den som kör en särskilt bränsleslukande bil – det så kallade bonus-malus-systemet utreds nu på uppdrag av regeringen. IVL Svenska Miljöinstitutet har räknat på dess konsekvenser i ett livscykelperspektiv.

Forskare på IVL har beräknat vilken effekt ett europeiskt bonus-malus-system kan komma att ha på nybilförsäljningen inom EU år 2030 och 2050. Studien är en livscykelanalys över utsläppen av växthusgaser med hänsyn till produktionen av bilen, användningen och skrotningen av den, samt produktionen av det bränsle och den el som förbrukas.

Resultaten visar att en övergång till fler små och energieffektiva bilar skulle minska utsläppen, men att den stora utsläppsminskningen kommer av bilar med ny teknik som el- och hybridbilar.

– Klimatnyttan av elbilar beror förstås kraftigt på hur den europeiska elproduktionen utvecklas i framtiden. Det som förvånade mig mest var att elbilarna visade sig vara klimatmässigt bättre, även om andelen fossila bränslen i elsystemet ökar, säger Tomas Ekvall, som medverkar i studien.

Beräkningarna genomfördes som en del av styrmedelsutvärderingen i EU-projektet Dynamix och presenterades nyligen vid World Resources Forum i Davos.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.