nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: Flickr

Ekosystemtjänster ska in i svensk förvaltning

Forskare ska svara på hur

Till 2018 ska ekosystemtjänsterna vara integrerade i svensk förvaltning. Just nu pågår flera forskningsprojekt som ska ta reda på hur.
– Det här kommer att bli ett paradigmskifte när det gäller synen på människa och natur, säger Gabriella Carlsson, informatör på Naturvårdsverket.

  • Annons 1

Elin–Enfors

Elin Enfors är forskare på Stockholm Resilience Center.

Paradigmskiftet består framförallt i en övergång från en syn där samhälle och natur är separata system som fungerar oberoende av varandra, till en syn där man ser samhälle och natur som ett integrerat socioekologiskt system.
– Jag tror att ekosystemtjänstbegreppet kan bidra till det här paradigmskiftet, men det finns fortfarande en risk att det blir ett nytt ”buzz-word” säger Elin Enfors, forskare på Stockholm Resilience Center.
För att ekosystemtjänster ska bli ett användbart verktyg när det integreras i svensk förvaltning krävs tre saker, menar Elin Enfors.

  1. Man måste fokusera på både de sociala och ekologiska dimensionerna av begreppet, vilket både har att göra med hur olika ekosystemtjänster produceras och hur de nyttjas och bidrar till välbefinnande för olika grupper av människor.
  2. Man måste överge tidigare fokus på bedömning av individuella ekosystemtjänster och istället hitta verktyg för att bedöma hur olika ekosystemtjänster interagerar och bildar specifika kluster, vilket sen kan knytas till olika typer av markanvändning.
  3.  Man måste hitta vägar till adaptiv samförvaltning, där representanter för olika intressen kan utforma en samsyn på systemet och systemets värden och identifiera hållbara vägar för utveckling.

Kommuner viktiga

Just nu pågår flera forskningsprojekt om hur ekosystemtjänster ska integreras i svensk förvaltning. Ett av dem handlar om hur ekosystemtjänster kan integreras i MKB-processen. Tanken är att de ska synliggöras bättre än idag så att flera perspektiv och värden kommer fram i processen.

Det pågår också ett stort projekt i Skåne som tittar på ekosystemtjänster på en kommunal nivå och hur de kan tillämpas för att begreppet ska bli användbart. Ska det implementeras inom ramen för befintliga strukturer och verktyg eller behöver man skapa nya? Under 2016 avslutas studien.

– Det här är ett försök att införa ett socioekologiskt tänk och det är inte alldeles enkelt, men vi hoppas kunna komma med förslag på åtgärder som kan underlätta implementeringen, säger Ingemar Jönsson, forskare vid Högskolan i Kristianstad.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4