nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ekonomisk drivkraft bakom tidiga klimatinvesteringar

Hur har Sverige kunnat öka tillväxten och minska utsläppen på samma gång? Enligt en genomgång av svensk klimatpolitik sedan 70-talet är det plånboken, inte miljötänket, som varit drivkraften.

  • Annons 1

Inför Rio +20 har tankesmedjan Global utmaning låtit vetenskapsjournalisten Jenny Stewart granska den svenska klimatpolitiken sedan 70-talet. Analysen visar att de största klimatvinsterna gjordes innan det ens fanns något som hette klimatpolitik. Framgångsrika satsningar på allt från avfallshantering till storskaliga satsningar på fjärrvärme har främst syftat till att minska energikostnaderna, vilket i sin tur också givit positiva effekter på CO2-utsläppen. Förklaringen finns i samspelet mellan offentlig sektor och privata innovativa aktörer.

”Sanningen är att Sveriges relativt låga utsläpp beror på långsiktiga och rationella systemlösningar, sprungna ur ett inhemskt behov av tillgång till billig, säker och ren energi. Dessa lösningar har också påfallande ofta också varit resultatet av ett fruktbart samspel mellan offentliga beställare och innovativa företag och branscher.” Så skriver Kristina Persson, ordförande för Global utmaning i förordet.

Enligt henne ska den svenska klimatpolitiken alltså inte tolkas som en framgångssaga. Den är snarare resultatet av långsiktiga och strategiska vägval långt innan klimatfrågan stod högt på regeringarnas dagordningar. Det är alltså till stor del plånboken, och inte en ambitiös klimat- eller miljöpolitik, som styrt. I brist på oljefyndigheter har vi till exempel fått ta till kärn- och vattenkraft, vilket gynnat klimatet.

Det betyder inte att det inte finns något att lära av det svenska exemplet för andra länder, inte minst när det gäller vikten av ett gott samspel mellan offentlig sektor och näringsliv.

”Klok energiförsörjning och goda klimateffekter hänger samman. Potentialen för att fortsätta på den vägen är stor och mycket av den lönsamma energieffektiviseringen har inte utnyttjats” skriver Kristina Persson.

Rapporten Svensk klimatpolitik- erfarenheter och lärdomar hoppas kunna erbjuda inspirerande läsning för alla som brottas med policyfrågor kopplat till klimatet. Via Global utmanings hemsida går det att ladda ner skriften.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.