nr-logo

Hållbarhet i praktiken

EG-direktiv kan påverka upphandlingar

I slutet av januari antog Europaparlamentet nya direktiv för offentlig upphandling. Direktiven ger en ökad möjlighet att ta hänsyn till miljö och är en bekräftelse på gällande rättspraxis.

  • Annons 1

Kanske är det bara en tidsfråga innan den offentliga upphandlingen utnyttjar sin möjlighet att ta miljöhänsyn till fullo. En bekräftelse på den praxis som redan gäller på många håll är de nya EG-direktiven för upphandling. Där slås det fast att myndigheter, när de ställer miljökrav i offentliga upphandlingar, kan främja en hållbar utveckling samtidigt som de tar hänsyn till pris och kvalitet. Det finns möjlighet att ta in så kallade samhällsmässiga värderingar, till exempel vad gäller miljö- och hälsoskydd, både under kvalificeringsfasen och i utvärderingen av upphandlingar. Tidigare nämndes inte miljöhänsyn överhuvudtaget i EG:s upphandlingsdirektiv. Men i praktiken har sådana värderingar redan tillämpats i många av medlemsländernas upphandlingar.

– Det är ingen direkt förändring utan det bekräftar och sätter på pränt det som har kommit fram i EG-domstolens rättspraxis, säger Charlotta Frenander på Miljöstyrningsrådet.

Svenska perspektiv

Hur EG-direktiven påverkar den svenska upphandlingslagen är ännu en fråga för framtiden. Klart är i alla fall att direktiven måste införlivas i Lagen om offentlig upphandling, LOU, inom cirka ett och ett halvt år. För att genomföra detta kommer Finansdepartementet att tillsätta en kommitté som ska utreda hur LOU ska förhålla sig till förändringarna.

Från Naturvårdsverkets sida ser man fram emot en omarbetning av lagen utifrån de nya direktiven. Det kan förtydliga möjligheterna att ta miljöhänsyn och på så sätt påverka fler upphandlare att ställa miljökrav. Naturvårdsverket planerar att göra en egen undersökning om miljöanpassad upphandling i Sverige. Den kommer att vara färdig i höst och blir en uppdatering av den enkätundersökning som genomfördes 2001.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Vegetariskt valgodis från Alliansen

Alliansens förslag till klimat- och miljöpolitik domineras av morötter, alltså stöd av olika slag, som bonus för miljöbilar. Därmed har Moderaternas politik fått stort genomslag. Med ett grönt spår för företagande, får även Centerpartiets politik genomslag, medan några av Liberalernas och Kristdemokraternas hjärtefrågor fått stryka på foten.