nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Foto: Stock Xchng

Dyra videosystem fick liten effekt på resor

Myndigheter har investerat stora summor i digitala konferenssystem. Men det har bara gett en liten förändring i utsläpp per medarbetare. Och i stort ökar både resor och utsläpp. It-företaget Polycom tror att det krävs bättre utbildning i att använda lösningarna.

  • Annons 1

I redovisningen Miljöledning i staten 2012 har Naturvårdsverket granskat myndigheternas miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse. Måttstocken är de krav som ställs i förordningar och Naturvårdsverkets miljöledningsguide. Bland annat har alla myndigheter krav på sig från regeringen att införa miljöledningssystem och att rapportera resultatet årligen.

Hela 98 procent av myndigheterna anger att de använt it för att minska antalet tjästeresor, en ökning jämfört med 2011. Trots detta ökar myndigheternas resande totalt sett. Utsläpp från flyg och bil har ökat sedan 2009, exempelvis har utsläpp från flygresor över 50 mil ökat från cirka 82 000 ton koldioxid 2009 till över 89 000 ton i fjol.

Naturvårdsverket lyfter dock fram utsläppen per årsarbetskraft. Då blir utslaget en liten minskning från   2,3 ton koldioxid per årsarbetskraft under 2011 jämfört med 2,2 ton koldioxid i fjol.

It-företaget Polycom menar att det krävs bättre utbildning för att videolösningarna ska få genomslag.

– Myndigheternas ambition är god men med policys och mål utan verksamhetsanknytning kommer man inte långt. Samma sak gäller för videokonferenslösningar som inte används. Vi vet av erfarenhet att utbildning är nyckeln till att få anställda att ta till sig och se fördelarna med videokonferenser, säger Mikael Karlström, Nordenchef på Polycom.

 

//Fakta

Polycoms tips till myndigheterna

1. Det börjar med chefen – att öka användandet av videokonferens handlar i första hand om att förändra möteskulturen.

2. Utgå från affärsprocessen och välj video när det krävs kommunikation mellan människor på olika orter, oavsett vad som ska avhandlas eller vilka beslut som ska tas.

3. Ge alla medarbetare ett personligt virituellt mötesrum.  Mät hur de används och belöna de som mest använder video.

4. Förkorta mötena med 50 procent i kalenderinbjudan för att visa att det går fortare med videomöten än med vanliga möten.

//

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.