nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Dubblerad import av avfall

Avfall från främst Norge och Storbritannien håller igång de svenska fjärrvärmeverken. Importen har mer än födubblats sedan 2009.

  • Annons 1

Nya siffror från Naturvårdsverket visar att den anmälningspliktiga avfallsimporten har ökat stort de senaste åren. 2009 importerades knappt en miljon ton avfall medan siffrorna för 2013 visar att drygt två miljoner ton avfall köptes in, främst från Norge och Storbritannien.

Anledningen till utvecklingen är Sveriges välutbyggda fjärrvärmenät, som kräver mer bränsle än det avfall vi själva producerar, och att många länder vill minska mängden avfall till deponi. Även om det är bra att avfallet används till uppvärmning istället för att läggas på soptipp är utvecklingen inte hållbar på sikt, menar Jon Engström, chef för sektionen för operativ tillsyn på Naturvårdsverket.

– För Sverige gäller det nu att bidra så mycket vi kan för att vi ska minska avfallsmängderna och ytterligare förbättra material- och energiåtervinningen av det avfall som trots allt uppstår. Detta oavsett om det är i Sverige eller någon annanstans, säger han i en kommentar.

Kommentarer

1 reaktion till “Dubblerad import av avfall”

  1. Bertil Lundgren skriver:

    Den helt ohämmade expansionen av avfallsförbränning har pågått sedan slutet av 1990-talet. Det är ett misslyckande att ansvariga (kommuner och statliga myndigheter) inte har agerat under den tid som nu passerat.

    Avfallsförbränning står i motsats till återvinning av material och är den minst önskvärda behandlingsmetoden efter deponering. Detta enligt EU:s avfallsdirektiv (avfallshierarki) och vanligt sunt förnuft.

    Den tidigare regeringen har knappast bidragit till en hållbar avfallsbehandling då det varit grönt ljus till denna utveckling. Nu är det upp till s-mp regeringen att vidta nödvändiga åtgärder.

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.