nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Dricksvattnet i Stockholm hotat

Klimatförändringarna medför successivt försämrad råvattenkvalitet. Och för att säkerställa Stockholm läns framtida vattenförsörjning måste åtgärder vidtas nu. En ny rapport visar de framtida vattenhoten.

  • Annons 1

Rapporten Robust och klimatsäkrad dricksvattenförsörjning i Stockholms har tagits fram av kommunernas samverkansorgan för vatten- och avloppsfrågor, VAS, tillsammans med Länsstyrelsen. Syftet är att öka medvetenheten hos beslutsfattare och allmänhet om vilka hot som finns mot länets dricksvattenförsörjning. Och vilka åtgärder som måste vidtas.

Klimatförändringen ses som den största utmaningen. Ökad temperatur och större variationer i nederbörd och vattenflöden leder till sämre vattenkvalitet och större risk för tillfälliga kvalitetsstörningar. Även i distributionssystemet ökar risken för föroreningar och parasiter och virus riskerar att bli vanligare framöver.

På längre sikt är stigande havsnivåer ett allvarlig hot för vattenförsörjningen i och med risken för saltvatteninträngning. Enligt rapporten är detta redan ett hot mot mindre grundvattentäkter i kust och skärgård, men kan på sikt riskera att slå ut Stockholms största vattentäkt Mälaren.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Chalmers vässar forskningsmiljö för solenergi

Chalmers vässar sin forskningsmiljö när det gäller fastighetsnära energiproduktion av solenergi. Målet är att skapa en forskningsmiljö som är unik i Europa.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sju nya ordförande för Sis tekniska kommittéer

Sis, Swedish Standards Institute, har 293 tekniska kommittéer som arbetar med att utveckla standarder inom allt från socialt ansvarstagande och Internet of Things. Nyligen fick sju av kommittéerna ny ordförande. Här är de.