nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Direktiv ska minska utsläpp från industrier

Sju Eu-direktiv om industriutsläpp ska bli ett. Samtidigt skärps reglerna, bland annat när det gäller val av bästa möjliga teknik.

  • Annons 1

Det nya direktivet, 2010/75/EU, industriemissionsdirektivet, IED har trätt i kraft och ska vara infört i svensk lagstiftning den 7 januari 2013. Från början gäller det för helt nya anläggningar, ett år senare, 2014 även för befintliga. Tidigare har den stora mängden direktiv gjort det svårt att kontrollera efterlevnaden och lett till onödigt mycket administration. Man har även sett brister i genomförandet av bästa möjliga teknik.

Det som nu händer ä ratt sju befintliga direktiv slås samman till ett, samtidigt som det sker en viss omarbetning och skärpning bland annat när det gäller tillämpningen av bästa tillgängliga teknik och i minimikraven på utsläpp för stora förbränningsanläggningar.

Särskild utredning tillsatt

Regeringen har nu tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till hur delar av IED ska genomföras i svensk lagstiftning. Utredaren som blir Ulla Bergendal vid Svea hovrätt, ska dessutom analysera systemet för omprövning av miljöfarliga verksamheter. Utredningen ska presenteras senast den 31 december 2011.

Fakta:

De sju direktiv som ska slås samman till det nya industriemissions-direktivet (ieD 2010/75/eu):  

IPPC-direktivet (2008/1/EG)

Direktivet för stora förbrännings anläggningar (2001/80/EG)

Direktivet för avfallsförbränning (2000/76/EG)

Lösningsmedelsdirektivet (1999/13/EG)

Tre direktiv för tillverkning av titandioxid

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.