nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Direktiv ska minska utsläpp från industrier

Sju Eu-direktiv om industriutsläpp ska bli ett. Samtidigt skärps reglerna, bland annat när det gäller val av bästa möjliga teknik.

  • Annons 1

Det nya direktivet, 2010/75/EU, industriemissionsdirektivet, IED har trätt i kraft och ska vara infört i svensk lagstiftning den 7 januari 2013. Från början gäller det för helt nya anläggningar, ett år senare, 2014 även för befintliga. Tidigare har den stora mängden direktiv gjort det svårt att kontrollera efterlevnaden och lett till onödigt mycket administration. Man har även sett brister i genomförandet av bästa möjliga teknik.

Det som nu händer ä ratt sju befintliga direktiv slås samman till ett, samtidigt som det sker en viss omarbetning och skärpning bland annat när det gäller tillämpningen av bästa tillgängliga teknik och i minimikraven på utsläpp för stora förbränningsanläggningar.

Särskild utredning tillsatt

Regeringen har nu tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till hur delar av IED ska genomföras i svensk lagstiftning. Utredaren som blir Ulla Bergendal vid Svea hovrätt, ska dessutom analysera systemet för omprövning av miljöfarliga verksamheter. Utredningen ska presenteras senast den 31 december 2011.

Fakta:

De sju direktiv som ska slås samman till det nya industriemissions-direktivet (ieD 2010/75/eu):  

IPPC-direktivet (2008/1/EG)

Direktivet för stora förbrännings anläggningar (2001/80/EG)

Direktivet för avfallsförbränning (2000/76/EG)

Lösningsmedelsdirektivet (1999/13/EG)

Tre direktiv för tillverkning av titandioxid

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Fiskguiden 2019: Här är fiskarna du ska låta simma vidare

WWF:s konsumentguide för fisk och skaldjur är släppt. Den vittnar bland annat om att bestånden hos 4 av 10 av våra vanligaste matfiskar inte mår bra. Miljö & Utveckling listar vilka fiskar du ska undvika i disken.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Debatt: Sverige kan bli världsledande inom bio-CCS

Debatt

Sverige kan bli världsledande med bred tillämpning av bio-CCS. Med sammanlagda utsläpp på 30 miljoner ton biogen koldioxid från 38 stora punktkällor finns goda förutsättningar. Det blir dyrt i starten, men på sikt sjunker kostnaderna, skriver Kjell Andersson, näringspolitisk chef på Svebio – Svenska bioenergiföreningen.