nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Det behöver miljöproffs kunna i framtiden

Att förstå en verksamhets hela samhällspåverkan och att kunna räkna på nyttan av miljö- och hållbarhetssatsningar. Det är kunskapsområden som kommer att bli allt mer efterfrågade, enligt Miljö & Utvecklings läsare.

  • Annons 1

UnderI september genomförde Miljö & Utveckling en läsarundersökning om kompetensutveckling. En av frågorna handlade om vad hållbarhetsproffs behöver kunna på fem års sikt. En person med helhetsperspektiv som är bra på att räkna och kan visualisera affärsnyttan med hållbarhetsfrågorna, det kommer att vara en framgångsrik person, enligt den bild som mejslas fram.

Det blir exempelvis viktigt att kunna hjälpa verksamheter att integrera hållbarhet fullt ut i alla beslut som fattas.

En deltagare i undersökningen skriver: ”Vi behöver bättre förstå den egna verksamheten och affärsförutsättningarna. Dessutom behöver vi ha ett holistiskt tankesätt med fokuserat agerande och se affärsmöjligheter i nödvändiga förändringar”.

En annan deltagare skriver: ”Hållbarhetsproffs behöver ha kompetens att delta i företagens ledningsgrupper och förstå hela bilden av ekonomi, miljö och social hållbarhet. Vi behöver kunna kommunicera på ledningens språk med ledningens termer och ha fokus på affären”.

Omvandla till pengar

En viktig förmåga blir också att kunna redovisa och utvärdera det ekonomiska värdet av miljö- och hållbarhetsarbetet och att följa upp och visualiera resultaten. Här handlar det exempelvis om att ha verktyg för att visa på ekonomisk vinst kopplat till de insatser som gjorts.

Deltagarna i undersökningen tror också att hållbarhetsproffset behöver vara någon som kan se sammanhang och knyta kontakter.

När läsarna beskriver sina behov på kort sikt toppar kvantitativ beräkning av miljöpåverkan listan. Läs mer om behoven på kort sikt och hur nöjda hållbarhetsproffsen är med sin utbildning i senaste numret av Miljö & Utveckling som kommer ut idag.

Här kan du teckna en prenumeration:

Köp ett digitalt lösnummer

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.