nr-logo

Hållbarhet i praktiken

”Den som inte ser bakåt får se upp”

De företag som är aningslösa om sin klimatpåverkan får betala längre fram. De som däremot redovisar sina utsläpp minimerar risker, stärker sitt varumärke och skapar internt engagemang, konstaterade talarna på ett seminarium om klimatbokslut.

  • Annons 1

Att företag rapporterar sin klimatpåverkan, bland annat enligt den internationella standarden GHG-protokollet, blir vanligare och något som kunder och investerare efterfrågar i allt större utsträckning. Att ha koll på sina utsläppssiffror blir därför mer och mer en konkurrensfråga. Och att inte ha koll kan göra att man hamnar på efterkälken.

– Den som varken kan se framåt eller bakåt får se upp, konstaterade Mats Landén, generalsekreterare för Näringslivets Miljöchefer, som arrangerade ett frukostseminarium om vikten av klimatbokslut tillsammans med Hagainitiativet.

Många plussidor

Han listade fördelarna med att som företag mäta sin klimatpåverkan i siffror: kunder och investerare efterfrågar i allt större utsträckning den typen av information och för många är det ett krav.

– Har man inte koll på sin klimatpåverkan kommer man att få betala för det framöver, till exempel i form av högre räntor.

Att mäta och rapportera sitt avtryck skapar möjligheter till att arbeta med mål och förbättringar internt i verksamheten, något som kan väcka personalens engagemang. Klimatbokslut kan också ge energibesparingar genom att dolda tjuvar upptäcks, liksom minska beroendet av fossila bränslen i en framtid där priset på koldioxid stiger. Dessutom leder det till ett starkare varumärke.

Kundkrav styr

Gunilla Blomqvist, miljöchef på Statoil, berättade om jakten på klimatsiffrorna. Och om svårigheterna med att samla in klimatdata från franchisedrivna tankstationer som är juridiskt fristående enheter. Där har de fått be stationerna om fullmakter för att kunna hämta in siffror på energiförbrukning. Idag sker överföringen av förbrukningsdata automatiskt från elleverantören och Gunilla Blomqvist kan sedan sammanställa allt via en webbportal.

Anna Denell, miljöchef på Vasakronan, konstaterade att deras kunder, alltså hyresgästerna, varit en stark drivkraft i deras arbete med klimatrapportering. Många av dem är tjänsteföretag med låg klimatpåverkan och deras största post är ofta kontorslokalen så därför vill de ha konkreta siffror.

– Det är lite bökigt och kostar lite pengar att rapportera men det är viktigt för våra kunder och jag tror det gör att de stannar kvar längre, säger Anna Denell.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.