nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Zipcar som gör det möjligt att hyra grannens bil under tider då den ändå skulle stå i garaget är en av de företag som vuxit fram ur delandes ekonomi. FOTO: ZipCar

Delningsekonomin utreds

Delningsekonomin, där privatpersoner säljer, hyr ut och samäger tillgångar växer allt snabbare. Nu ska regeringen kartlägga delningsekonomin och se över rättsläget.

  • Annons 1

Delandets ekonomi har etablerat sig i samhället en gång för alla. Några framgångsrika företag är Airbnb som kopplar samman privatpersoner som vill hyra ut sina bostäder till resenärer, Zipcar som gör det möjligt att hyra grannens bil under tider då den ändå skulle stå i garaget, eller Liquidspace som hittar tomma kontorsytor åt människor som är ute och reser i jobbet, men har några timmar till övers.

Utvecklingen gör det möjligt att konsumera mer hållbart och till lägre priser. Samtidigt medför den flera utmaningar, exempelvis när det gäller konsumentskydd. Nu tillsätter regeringen en utredare som ska kartlägga olika modeller som möjliggör eller underlättar transaktioner där privatpersoner säljer, hyr ut, lånar ut eller ger bort tillgångar.

Utredaren titta på om nuvarande lagstiftning är ändamålsenlig eller om det finns behov av författningsändringar när det gäller exempelvis förmögenhetsrätt. Man ska också titta på konsumenträttsliga delar av marknadsrätten, produktsäkerhet, tillsyn och tvistlösning.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.