nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

Debatt: ”Potentialen för vindkraft i Sverige är enorm”

Potentialen för vindkraft i Sverige är enorm och utbyggnadsmöjligheterna är stora. Det skriver Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

 • Annons 1

Elcertifikatsystemet är det främsta styrmedlet för förnybar energi i Sverige. Det har varit mycket framgångsrikt för att snabbt bygga ut den förnybara elproduktionen till en låg kostnad för elkonsumenterna. Elkonsumenterna betalade 2014 endast 2,8 öre per kWh för elcertifikaten som finansierar förnybar produktion. Samtidigt innebär utbyggnaden att elpriset pressas och simuleringar av teknikkonsultföretaget Pöyry visar att elpriset troligtvis hade varit mer än 5 öre högre om utbyggnaden inte hade skett.

 • Elcertifikatberättigad produktion i Sverige under 2014  El (TWh)
 • Vindkraft 11,02
 • Elproduktion med biobränsle 4,70
 • Vattenkraft 1,38
 • Torv 0,11
 • Sol 0,01
 • Totalt 17,22

Elcertifikatsystemet infördes i Sverige 2003 och sedan 2012 är även Norge med i samma system. Elcertifikaten styr hur mycket förnybar elproduktion som kommer att byggas ut och enligt nuvarande förutsättningar ska det byggas 26,4 TWh mellan 2012 och 2020. Vilka kraftslag som byggs och hur mycket som byggs i respektive land avgör marknaden.

Regeringens förslag innebär att Sverige ska finansiera ytterligare 2 TWh till en sammanlagd utbyggnad av totalt 30 TWh förnybar el från sol, vind, biobränslen och vattenkraft under perioden 2003 – 2020. Om regeringens förslag går igenom återstår 18 TWh/år ny förnybar elproduktion att bygga tillsammans med Norge fram till 2020.

Regeringen fick problem med propositionen i riksdagen. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna gick emot ambitionshöjningen. Centern stödde den, men gick emot att regeringen föreslog borttagande av skattefrihet för elkonsumenters egenproducerade förnybar elproduktion. Sverigedemokraterna ville helt avslå propositionen.

Regeringen fick dra tillbaka propositionen. En vecka senare lämnades en ny proposition där skattefrågorna brutits ut. Dessa behandlas istället i budgetpropositionen. Centern har uttalat att de stödjer den nya propositionen som nu i höst när riksdagen öppnar efter sommaruppehållet kan antas av riksdagen.

Jag har haft diskussioner med olika representanter för förnybar elproduktion. Vi välkomnar alla att Centerpartiet och regeringen hittat en pragmatisk lösning. Europas elförsörjningen bygger till stor del på användning av fossil energi. En omställning till förnybart pågår, men går alltför långsamt. Sverige och Norden har med sina unika förutsättning för förnybar elproduktion stor potential att leverera förnybar el till övriga Europa. Redan idag har Sverige en betydande elexport. Sverige har de senaste åren exporterat kring 15 TWh el årligen. Mycket har gått till Finland och Polen. Genom elexporten har Sverige fått exportinkomster på 5 miljarder kronor per år och minskat koldioxidutsläppen från kolkondenskraftverk i Europa med uppskattningsvis 10 miljoner ton per år. Sweco visade i en rapport ifjol att Sverige samhällsekonomiskt tjänar på en storskalig utbyggnad av vindkraft till 2030 i kombination med utlandsförbindelser.

I dag är vindkraften det energislag som kan byggas ut till lägsta kostnad om man bortser från ny kolkondenskraft och storskalig vattenkraft som i praktiken är svåra att bygga ut. Sedan 2006 har vindkraften i Sverige ökat sin produktion från 1 till 11 TWh per år. I år beräknas produktionen bli 15 TWh. Potentialen för vindkraft i Sverige är mycket stor. Det finns redan ytterligare 8 000 MW vindkraftsprojekt med miljötillstånd godkända och ytterligare 17 000 MW under tillståndsprövning. Potentialen för vindkraft i Sverige är alltså enorm och vi bedömer att det är möjligt att bygga 60 TWh till år 2030 givet att satsningarna på nätinfrastrukturen följer med i utvecklingen.

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi

Etiketter:,

Kommentarer

7 reaktioner till “Debatt: ”Potentialen för vindkraft i Sverige är enorm””

 1. Lennart Gustafsson skriver:

  Vi är många som inte vill ha Unger – skogar av stål och miljöfarliga 100 m-propellrar vilka utmålas av vindlobbyn som ”Guld och gröna skogar” för vår framtid. Gödningen för att denna skog har kunnat växa är allmänhetens flathet då man inte vill förstå att våra allmänna medel och straffavgifter på elräkningar går till de bolag som förstör vår sköna natur.
  Unger vill exportera vindkraft till EU och öka den till 5 ggr nuvarande mängd. Kostnad får vi för dessa verk samt för förtida avställda kärnkraftverk samt för dyra kraftledningar till EU och inom landet samt för att vi måste bygga reservkraftverk för att stötta det våldsamt haltande benet vindkraft. Resultatet blir EU:s framtida höga elpris även för Sverige. Kostnad beroende av att EU har 20 ggr mer utsläpp av växthusgas för el än Sverige. Detta reningsbad får Sverige därmed vara med och betala och missar sin chans att ha ett övertag för vår industri och oss alla konsumenter gentemot övriga EU tack vare vår rena el. Men tyvärr Sverige följer tydligen EU:s direktiv även i detta fall trots att det är en djupdykning för vårt lands ekonomi i framtiden.

 2. Jimmie Lindberg skriver:

  Ursäkta, men vilken massa strunt! En totalt okunnig människa uttalar sig i artikeln som tyvärr blir nyreligiös i sina argument, befinner långt från verkligheten och är skrämmande naiv i sin attityd till vindkraften som blöder ekonomiskt på grund av sin meninglösa existens i Sverige.

 3. Lennart Gustafsson skriver:

  Plantera inte er skog av metall och miljöfarliga blad i Sveriges och Norges underbara natur. Gödseln för er skog kommer från den ovetande allmänheten som inte heller förstår att deras pengar leder till kraftig fördyring av el för oss konsumenter inkl konkurrensutsatt industri. Med de utökade elkablar till utlandet som Unger och minoritetspartierna MP och C förespråkar så kommer även vår naturkraft vattenkraft att skickas i kablarna för att reglera den ojämna vindkraften. Vi har då alla KÖPT oss en mycket dyr el i landet för vill vi ha kvar vattenkraft får vi ju betala framtidens höga pris i EU om vi vill ha egen leverans. Marknaden i vårt EU skyr ju inte att sälja vattenkraft till marknadspris. Autobahn för leverans är vad Unger vill ha gratis till EU för att öka vindkraften i vår natur till 5 ggr dagens nivå. Kablarna ska betalas av oss alla även om det kallas EU medel. Det märkliga är att vi tillåter oss att få samma elpris som i Tyskland och EU trots att vi har 20 ggr renare el från växthusgas än övriga EU. Det är ju detta problem som kostar. Och vi accepterar att ingå i denna smidiga kol-liga och betala dyrt för det. Die dumme ………. !!!

  1. Lennart Gustafsson skriver:

   Ordet smidiga i slutet av min förra text ska vara ordet smutsiga

 4. Lars Berggren skriver:

  Konserverad gröt går att sälja! Skatt på kärnkraft kallas ( Effektskatt )
  Skatt på vindkraft kallas ( Straffskatt )
  Nu får det vara slut med väder beroende energi källor!
  Detta duger bara småskaligt!

 5. cg jatko skriver:

  Ja! det räcker till ledningsförlusterna i stamnätet……………
  CeGe

 6. Peter Sehlin skriver:

  I detta ämne bör dock påpekas de nya kraftledningsnät som måste byggas, byggas om och expandera så att det i slutänden blir mycket dyrare för Svenskarna som betalar kraftnätet. Konsumenterna i de andra länderna betalar spotpris och eventuellt inhemsk nätavgift.
  Så i slutändan om all denna vindenergisatsning blir av så kommer det kosta den Svenska skattebetalaren mer än vad det smakar.
  Sverige har överskott av el, förnybar och även utan koldioxid utsläpp som är vad EU fastställer. Energin skall tillverkas med minskade koldioxidutsläpp, den behöver ej vara helt förnybar.
  Släpp därför vindkraftsutbyggandet och utveckla atomkraften.
  Räkna förresten in de pengar som de Svenska skattebetalarna bidrar till vindkraften genom elcertifikaten så blir ekonomin genast sämre.
  De fantastiska möjligheter till utbyggnad sker även till kostnad av tystnaden och stillheten i utemiljön i Norrlands inland. Där det blåser mindre än vid kust och fjäll.

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

 • Annonskod Huvudspalten 4