nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Det viktigaste från klimattoppmötet i Bonn

FN:s klimatförhandlingar för 2017 är över för denna gång. En viktig uppgift har varit att utarbeta regler för hur Parisavtalet från 2015 ska uppfyllas.

  • Annons 1

 

 

Parisavtalet från 2015 bygger på frivillighet, men länderna ska utforma riktlinjer och gemensamma tidsramar för utsläppsmålen som ska rapporteras vart femte år. Under mötet har man kunnat ta fram ett förslag på regelverk som länderna kommer att jobba vidare med inför nästa års möte då detta ska klubbas. Bland annat handlar det om hur länderna ska redovisa sina utsläpp.

 Ordförandelandet Fiji har lagt fram ett förslag om hur den så kallade Talanoa-dialogen bör utformas. Det är en stödjande dialog med syfte att länderna gemensamt ska lösa problem och lära av varandra. Målet med dialogen är också att få en lägesbedömning av staternas samlade klimatarbete. Dialogen blir det första tillfället sedan Paris där man utvärderar hur det globala klimatarbetet svarar mot 1,5-gradersmålet samt hur ambitionen kan höjas.

En nyckelfråga har varit stödet till utvecklingsländernas klimatomställning och klimatanpassning. Flera EU-länder, däribland Sverige, Tyskland och Italien, har utlovat nya stöd till den så kallade anpassningsfonden som ger pengar till insatser för bland annat klimattåliga jordbruksmetoder, varningssystem och översvämningsskydd, samt säkrad tillgång till vatten.

Sverige har meddelat att man slutför sin ratifikation av Dohaändringen som utgör Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. Dohaändringen innebär gemensamma utsläppsminskningar med 20 procent jämfört med 1990 års nivåer fram till 2020 när Parisavtalets första åtagandeperiod börjar.

 Under mötet antogs också en tvåårig handlingsplan för ett jämställt genomförande av Parisavtalet. Handlingsplanen ska säkerställa kvinnligt deltagande i förhandlingar och beslutsprocesser.

Fler initiativ har också tagits av civilsamhället vid sidan av huvudförhandlingarna. 320 globala storföretag har åtagit sig att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. Vid mötet lanserade Storbritannien och Kanada initiativet Powering Past Coal som är en global allians för att fasa ut kolkraft. Sverige och drygt 20 andra länder har hittills anslutit sig till initiativet.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nobelpristagare anser att klimatmötet ska avbrytas

Båda Nobelpristagarna i ekonomi anser att det viktigaste för klimatet är att sätta igång med åtgärder som leder framåt. Nu. Handlingsförlamningen är det största problemet. Paul Romer anser att en bra start är att något större land fattar beslut om koldioxidskatt. William Nordhaus rekommenderar att klimatmötet i Katowice ajourneras och att en mindre grupp diskuterar sig fram till vilka mekanismer som kan ge resultat.