nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Myndigheten leds av en nämnd med en ordförande, en vice ordförande och sex övriga ledamöter. FOTO: Creative Lab / Shutterstock.com

De tar plats i Klimatpolitiska rådet

Regeringen genomför den sista delen av det klimatpolitiska ramverket och inrättar Klimatpolitiska rådet. Från 1 januari 2018 kommer åtta ledamöter med vetenskaplig expertkunskap att arbeta på myndigheten.

  • Annons 1

Rådet är den sista pusselbiten i det klimatpolitiska ramverket och har till uppgift att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdag och regering har beslutat.

Myndigheten leds av en nämnd med en ordförande, en vice ordförande och sex övriga ledamöter. Ett kansli för Klimatpolitiska rådet inrättas vid forskningsrådet Formas.

– Alla regeringars politik ska nu utvärderas, inte bara utifrån hur den förhåller sig till ekonomins gränser utan också planetens. Det klimatpolitiska rådets ledamöter utgör tung akademisk expertis inom olika kunskapsfält och deras arbete kommer att utgöra ett stort steg framåt för att öka måluppfyllelsen i klimatpolitiken, säger klimatminister Isabella Lövin.

Ledamöter i Klimatpolitiska rådet:

· Ingrid Bonde, ordförande, civilekonom

· Johan Kuylenstierna, vice ordförande, vd Stockholm Environment Institute och adjungerad professor i naturgeografi vid Stockholms universitet

· Tomas Kåberger, ledamot, professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola

· Åsa Löfgren, ledamot, docent och universitetslektor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet

· Sverker Sörlin, ledamot, professor i miljöhistoria vid KTH

· Markku Rummukainen, ledamot, professor i klimatologi vid Lunds universitet och huvudsekreterare vid Formas

· Karin Bäckstrand, ledamot, professor i statskunskap vid Stockholms universitet

· Katarina Eckerberg, ledamot, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.