nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Swetox har fått i uppgift att utveckla en ny plattform som ska sammanställa och förmedla den kunskap som finns kring risker och säkerhet med nanomaterial.
Swetox har fått i uppgift att utveckla en ny plattform som ska sammanställa och förmedla den kunskap som finns kring risker och säkerhet med nanomaterial.

Nanomaterialens miljörisker samlas

Förhoppningarna på den snabbt växande nanotekniken är enorma, men miljö- och hälsoriskerna är outforskade. En ny plattform ska samla den kunskap som finns på området.

  • Annons 1

Utvecklingen av nya material med en struktur som är designad på atomnivå går i rasande tempo. Användningsområdena är många, läkemedel mot cancer, lätta material, kosmetika. Men när materialen används i nanoskala får de andra egenskaper än i sin större vanliga form. Fortfarande vet vi lite om vilka spår de nya materialen lämnar i vår miljö och hur de påverkar vår hälsa. Det finns heller inga tydliga krav på hur materialen ska testas innan de börjar användas i praktiken. Tydliga definitioner saknas, liksom vetenskapliga metoder för att analysera och bedöma materialens hälso- och miljörisker. Risken finns att ”nano” kommer att uppfattas som synonymt med ”farligt”, skriver 4 forskare i en debatt på Ny Teknik i veckan.

Ny plattform

Med allt detta i åtanke ska Sverige nu få en ny plattform som ska sammanställa och förmedla kunskap kring risker och säkerhet med nanomaterial mellan myndigheter, företag och universitet. Idag är exempelvis tillsynsansvaret utspritt på ett 20-tal svenska myndigheter.

Swetox, som är ett nationellt akademiskt forskningscentrum med fokus på säkra kemikalier och en giftfri miljö, får ansvaret för att bygga upp plattformen.

En viktigt deluppgift är att skapa en webbaserad tjänst för kunskapsinsamling och kunskapsspridning. Tjänsten ska erbjuda en publik del med nyheter, bakgrundsinformation, en databas med frågor och svar samt en intern del där nätverkets medlemmar kan diskutera och utbyta arbetsmaterial. Plattformen ska också inventera vilka utbildningsmöjligheter som finns inom nanosäkerhet och vid behov skapa nya kurser.

– Vi är mycket hedrade av förtroendet att få koordinera detta spännande uppdrag som faller väl in i Swetoxkonsortiets övergripande mål om en kemikaliesäker värld, säger professor Åke Bergman, chef för Swetox.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.