nr-logo

Hållbarhet i praktiken

De ska ändra våra ohållbara beteenden

Det nya KTH-projektet Grean Leap tar sikte på att ändra våra attityder och beteenden i en mer hållbar riktning. Tillsammans ska designers, miljöforskare och företag utveckla framtidens lösningar.

  • Annons 1

Grean Leap är ett samarbete mellan KTH och Konstfack. Här ska forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivas och kunskap om hållbar design spridas i samhället. Målet är att göra Grean Leap till en mötesplats för hållbar design.

– Designers är väldigt motiverade att arbeta med hållbarhet men har ofta inte kunskap eller resurser att göra det fullt ut. Vi har fått en enorm feedback. De här frågorna är så oerhört aktuella och man inser vikten av att arbeta tvärvetenskapligt, säger Teo Enlund, industridesigner som startat projektet tillsammans med Sara Ilstedt, professor i produkt- och tjänstedesign på KTH.

Projektet ska dels agera brobyggare mellan de olika parterna, dels höja kunskapsnivån bland deltagarna genom riktade kurser, konferenser och workshops.

Ett övergripande projekt inom Grean Leap är Prototyping the Future som ska visualisera det hållbara samhället 2030, en värld med halverade koldioxidutsläpp. Ett annat ska ta sig an att synliggöra produkters energiförbrukning.

– Om till exempel ett energisystem byggt på förnybar energi i framtiden ska fungera behöver människor styra sin energiförbrukning beroende på hur mycket vind- och solel det finns. Problemet är bara att det är jättesvårt att veta hur hög elförbrukningen är om man inte vet vad som drar el. Här kommer hållbar design in, att utforma produkter så att elförbrukningen syns enkelt och tydligt, säger Sara Ilstedt.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.