nr-logo

Hållbarhet i praktiken

”Dags att växla upp effektiviseringen av sjukvården”

Sjukvården förbrukar stora mängder energi, men ungefär en tredjedel av sjukhusens energikostnader kan sparas, skriver Irina Lindquist, ansvarig för energispecialisten Schneider Electrics sjukvårdssegment i Sverige.

Irina Lindquist
  • Annons 1

Sjukvård, speciellt sjukhus, förbrukar stora mängder energi. Ett typiskt patientrum använder till exempel lika mycket energi som två genomsnittliga hem. Är det möjligt att minska sjukvårdens miljöpåverkan och samtidigt förbättra vården för patienterna? Svaret är ja. Ungefär en tredjedel av sjukhusens energikostnader kan sparas – stora summor som i stället skulle kunna läggas på till exempel mer personal. Satsningar på energieffektivisering, oavsett om det är i nya eller gamla anläggningar, ger märkbara resultat världen över.

Stark ansvarskänsla

Svensk sjukvård och svenska sjukhus ses i allmänhet, liksom sjukvården i våra nordiska grannländer, som innovativa föregångsexempel i Europa, en position som stärks av en stolthet över vårt välfärdssystem och en stark ansvarskänsla för klimat och miljö. De nordiska länderna har till exempel länge varit kända för att anamma ny teknologi och att investera i kunskap, forskning och utveckling vad gäller hållbarhet. Sveriges banbrytande mål för utsläppen av växthusgaser, landets mål att ha 50 procent effektivare energianvändning 2030 och Nordiska Ministerrådets och den internationella energimyndighetens ambition att utveckla ett helt koldioxidneutralt system i Norden till 2050, är exempel på detta engagemang och på en rotad hållbarhetskultur.

Ej bäst i klassen

Men vad gäller vården finns fortfarande stora utmaningar och de nordiska länderna är långt ifrån bäst i klassen globalt. Till detta kommer utmaningarna med Sveriges åldrande befolkning. År 2030 beräknar regeringen att en av fem svenskar kommer att vara över 65 år – de som söker vård mest. Kraftiga effektiviseringar krävs för att kunna ge alla vård för samma peng. Samtidigt behöver patientupplevelsen och väntetiderna förbättras.

Tänk nytt

Det är ingen tvekan om att Sverige behöver tänka nytt för att lyckas. Det finns ett antal initiativ för att komma tillrätta med utmaningarna och en vilja inom sjukvårdssektorn att lära från andra sektorer, men det räcker inte. När Energimyndigheten nu startar arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering i syfte att nå regeringens mål om 50 procent effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005, behövs mer radikala åtgärder. Analytiker och branschexperter trycker på betydelsen av samarbete på bredare nivåer. Men det är också tydligt att optimering av sjukvården kräver goda möjligheter att koppla ihop människor och processer genom internet of things. Med en ny nivå av dataanalys, datavisualisering och digital sjukvårdsinfrastruktur kan vi kraftigt förbättra bland annat energieffektiviteten och avfallshanteringen inom sjukvården. Då minskar vi sjukvårdens negativa miljöpåverkan, samtidigt som patienterna får bättre vård.

Håller du med? Om inte, kontakta redaktionen på debatt@miljo-utveckling.se

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

När hållbarhetschefen kör en glädjedans

Vi i offentlig sektor måste visa att vi är seriösa affärspartners och då kan vi inte bara köpa grisen i säcken. Det är inte ett okej sätt att använda skattemedel, skriver Marilouise Berg, krönikör i Miljö & Utveckling i en krönika om behovet av uppföljning i offentlig upphandling.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Ny plan för att förbättra EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel

Europaparlamentet ska förbättra förtroendet för EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel. Parlamentet har bland annat enats om att allmänheten måste ha tillgång till de studier som används i processen med att godkänna bekämpningsmedel.