nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Dags att ställa återvinningskrav Skånekommuner!

Regeringsrätten har nu slagit fast att landets alla kommuner måste upphandla sin avfallshantering offentligt. Domen innebär möjligheter för kommunerna att ställa krav på att så mycket som möjligt av avfallet materialåtervinns.

  • Annons 1

Tomelilla och Simrishamn fälldes av Kammarrätten i Göteborg för att de inte upphandlat sin avfallshantering. Regeringsrätten har definitivt slagit fast att alla kommuner som inte offentligt upphandlar sin avfallshantering bryter mot lagen. Det bör välkomnas av alla kommuner som är delägare i avfallsbolaget Sysav.

Tomelilla och Simrishamn ska inte betrakta upphandling som ett hot utan som en spännande möjlighet. Tomelilla, Simrishamn och andra kommuner som vill agera klimatsmart, borde formulera tuffa miljökriterier med krav på materialåtervinning när de upphandlar sin avfallshantering. Detta ger möjligheter för ny miljöteknik och nya företag inom avfalls- och återvinningsområdet att växa fram. Upphandling gynnar det lokala företagandet och ”grön upphandling” är ett starkt verktyg för kommunerna att använda i klimatomställningen.

För trots att vi blivit allt bättre på återvinning, går ca hälften av hushållssoporna till förbränning. Varje ton plast som materialåtervinns i stället för att användas som bränsle sparar två ton koldioxidutsläpp. Varje ton metall som går med avfallet in i förbränningsugnarna innebär ännu större onödiga koldioxidutsläpp.

För kommuner som hittills förlitat sig på det egna avfallsbolagets förbränningsugnar blir det en glad överraskning vilken modern, spännande teknik som redan erbjuds för att skilja exempelvis plastsorter och metallslag åt och säkerställa att materialen används i produktion av nya produkter.

För entreprenörer och företagare inom återvinningsbranschen öppnas dörren till en marknad där de tidigare inte fått lämna offerter eller presentera förslag. Företagen kan nu också bättre svara upp mot sina kunders behov av återvunnen råvara – idag är efterfrågan större än vad företagen lyckas samla in. Domen kommer öka möjligheterna att få in mer metall, plast och papper för återvinning till nya produkter, från kommuner som idag skickar detta rakt in till förbränning.

För konsumenten är domen dubbelt glädjande. Vårt avfall kommer i större grad ha möjlighet att materialåtervinnas, med vinster för klimatet i form av minskade koldioxidutsläpp. Dessutom kommer fler aktörer som konkurrerar om anbudet att innebära att priserna på avfallshanteringen att pressas, med möjlighet till lägre avfallstaxa och bättre service.

Domen har mottagits med stor oro på Sysav, branschorganet Avfall Sverige och andra instanser knutna till avfallsförbränning. Det behöver inte vara så, om de visar sig vara förändringsbenägna. Söderköpings nyligen genomförda avfallsupphandling vanns av det kommunala bolaget, som tack vare upphandling och konkurrens fick sänka priset med 200 000 kronor per år vilket sparar pengar till kommunens innevånare. Men det kommunala bolaget fick också en fjäder i hatten i form av att bevisligen ha den effektivaste avfallshanteringen. Så kommer det att bli på många håll – den som under många år arbetat upp en omfattande erfarenhet har givetvis ett försprång som rätt utnyttjat kommer alla till gagn.

Regeringsrättens dom är tydlig. Kommuner som inte upphandlar sin avfallshantering bryter mot lagen. Ta chansen Skånekommuner, bli bäst på miljödriven avfallsupphandling!

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4