nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Coca-Cola: ”Parisavtalet måste fyllas med innehåll!”

Läskjätten Coca-cola tycker att konkreta åtgärder lyser med sin frånvaro i det nya globala klimatavtalet. ”Det finns exempelvis inget årtal när den globala uppvärmningen inte får vara högre än 1,5 grader, skriver företagets vd och hållbarhetschef i ett debattinlägg.

  • Annons 1

Ingen har kunnat undgå att det för tre månader sedan klubbades ett nytt globalt klimatavtal. Ambitionsnivån var onekligen hög inför klimatmötet i Paris. Den stora vinsten med avtalet som förhandlades fram är att politikerna faktiskt kom överens. Samtidigt ska man komma ihåg att det globala klimatavtalet bara är början på ansträngningarna, nu måste avtalet fyllas med reellt innehåll.

Uppvärmningen kommer överstiga 2 grader
Konkreta åtgärder lyser med sin frånvaro, det finns exempelvis inget årtal när den globala uppvärmningen inte får vara högre än 1,5 grader. Vi vet också att de listor med åtgärder som länderna skickade in före mötet kommer att leda till en global uppvärmning klart överstigande målet på max 2 grader inom några decennier. Klimatmötet ändrade inte på detta. Det man kom överens om var en global uppvärmning på under 2 grader med en strävan att nå 1,5 graders uppvärmning någon gång i framtiden samt att var femte år ska det stämmas av hur långt länderna kommit i klimatarbetet. Avtalet ska träda ikraft år 2020 om allt går som planerat.

Under mötet i Paris var företag med och pressade på för ett mer ambitiöst och omfattande klimatavtal med tydliga mål. Det finns en stark uppslutning kring att företagsvärlden kan bidra till ett bättre klimat. Vi är övertygade om att näringslivet gör stor skillnad. Ännu större skillnad kan vi göra med mer samarbete och bättre samordning av åtgärder som ansvarskännande företag vill genomföra.

40 procent lägre utsläpp
För fem år sedan var Coca-Cola med och startade Hagainitiativet tillsammans med andra stora företag i Sverige. Målet är att minska växthusgasutsläppen med 40 procent mellan 2010 och 2020, något alla deltagande företag förbundit sig att göra.

Vi har redan idag uppfyllt Hagainitiativets mål. Men vi nöjer oss inte med detta, det är dags för nästa steg. Nya mål måste sättas upp för att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete för att bidra till att uppfylla förväntningarna efter Paris. Vi ser stora fördelar i att arbeta tillsammans med andra svenska företag som gör stora ansträngningar för att reducera sin miljö- och klimatpåverkan.

Idag består Hagainitiativet av 14 företag och vi ser nyttan av att utbyta erfarenheter om hur man mest effektivt kan påverka klimatet och miljön samtidigt som vi fortsätter att driva företag med vinst. Sambandet mellan affärsnyttan och klimat- och miljö är tydligt för oss. De investeringar vi idag gör på området betalar sig ofta direkt men framförallt i längden.

Helhetsperspektiv avgörande
Genom att lyssna på vad forskningen säger och arbeta med innovation och ny teknologi, framförallt på miljöteknikområdet, strävar vi efter att släppa ut så lite växthusgaser som möjligt. Det är avgörande att ha ett helhetsperspektiv i arbetet med miljö- och klimatfrågor. Kunskap och medvetenhet krävs om var i verksamheten utsläpp uppstår samt följa produkten från utveckling till vad som händer efter att den nått slutkonsument. För vår del handlar det om allt från vilka råvaror vi väljer, hur de produceras och transporteras, till hur förpackningarna ska återvinns.

Vilken sorts energi vi använder och hur effektiva vi kan vara i vår energianvändning är också ytterst viktigt. I samband med klimatmötet fattade vi på Coca-Cola beslutet att år 2020 ska 100 procent av den el vi använder vara förnybar, i Sverige har vi redan nu nått det målet. Det är mycket viktigt för oss att ta ansvar för alla led i produktionen.

Efterfrågan på klimatsmarta produkter är stor och kommer att öka i framtiden. Genom samarbete kan vi, utifrån våra egna förutsättningar, göra stor skillnad. Vi har inte tid att vänta på att politiker ska komma överens om konkreta och uppföljningsbara mål. För framtiden måste vi agera nu. I den kampen ställer vi våra resurser och vår kunskap till förfogande – för att nå en bättre och hållbar framtid.

Pierre Decroix, vd, och Rønnnaug Vinje, hållbarhetschef, Coca-Cola Sverige

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4