nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Cirkulär ekonomi

" Regeringen måste modernisera regelverket"

Kommuner har en viktig roll i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Men för att få full utväxling måste regeringen tydliggöra vad kommunerna kan och får göra. Det menar Avfall Sverige i en ny rapport.

  • Annons 1

Enligt rapporten ”Kommunernas roll i den cirkulära ekonomin”, har kommunerna en viktig roll i utvecklingen mot bättre resurshushållning och cirkulär ekonomi. Kommunerna kan skapa möjligheter för både företag och privatpersoner att återanvända och låta material cirkulera genom att erbjuda infrastruktur för detta. Man kan sprida information och visa exempel på nya affärsmodeller som gynnar cirkulär ekonomi. Kommunal upphandling är ett viktigt verktyg som kan skicka signaler till marknaden.

Saknas tydlighet

Men det saknas tydliga regler för hur offentlig upphandling kan användas för att stödja cirkulär ekonomi, det saknas också tydliga mått för utvärdering. Därför måste kommunernas roll förtydligas menar Avfall Sverige.

WeineWiqvist

Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige.

Idag är det oklart vad kommunerna får göra när det gäller återanvändning och förebyggande av avfall, och hur det kan finansieras. Det är också osäkert vilka krav som kan ställas vid offentlig upphandling.

– För att få full utväxling måste regeringen tydliggöra vad kommunerna kan och får göra exempelvis för att förebygga avfall och främja återanvändning, menar Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige.

Här hittar du rapporten

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.