nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Förpackningar
FOTO: Shutterstock

Cirkulär ekonomi är större än förpackningsinsamlingen

När Europa diskuterar hur hela resurshushållningen i samhället kan förbättras, då ägnar sig näringslivet i Sverige åt förpackningsinsamlingen. När EU-kommissionen lämnar förslag som ska göra producentansvaret tydligare vill företrädare för producenterna i Sverige fortsätta göra som man alltid gjort, skriver Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige.

  • Annons 1

Weine Wiqvist, vd för branschorganisationen Avfall Sverige.

Weine Wiqvist, vd för branschorganisationen Avfall Sverige.

Den siste mars presenterade utredaren Mia Torpe sitt underlag till regeringen om hur ett kommunalt insamlingssystem för förpackningar och returpapper ska kunna genomföras. Denna utredning ondgör sig FTI:s Kent Carlsson över på denna debattsida (7 april 2016).

Avfall Sverige delar utredningens slutsats att ett kommunalt insamlingsansvar är nödvändigt för att nå de högre återvinningsmålen och regeringens ambitioner om ett mer lättillgängligt insamlingssystem. Utredningen konstaterar att insamling av avfall är en tjänst av allmänt intresse. Det är därför naturligt att kommunerna ordnar infrastrukturen kring insamlingen.

Rimlig avvägning

Utredningen ser inga större problem att genom en ny reglering flytta dagens insamlingsansvar från producenterna till kommunerna. Det kan ske exempelvis genom ändringar i nu gällande förordningar för avfall respektive förpackningar/returpapper. Kommunerna kommer att få stor frihet att utforma insamlingssystemet samtidigt som det ställs krav på att uppfylla både insamlingsgrad och kvalitet. Det är en rimlig avvägning. Flertalet kommuner kommer sannolikt fortsätta att anlita privata utförare för insamlingen. Insamlade förpackningar lämnas sedan till producenternas godkända återvinningssystem.

Kostnader blir synliga

En förändrad ansvarsfördelning gör att kostnader som idag tas av fastighetsägare och kommuner blir synligare och flyttas över till producenterna. Samtidigt kommer ambitionen att öka tillgängligheten även att öka insamlingskostnaden. Men inget av detta beror på den så kallade kommunaliseringen utan innebär bara att principen om förorenarens betalningsansvar fullföljs.

Regeringen har nu bollen och det behövs klara besked om hur man avser att gå vidare med att förverkliga den uttalade ambitionen om en huvudman för insamling av allt avfall från hushåll. Omställningen föreslås ske 1 januari 2020. Med tanke på att producentansvaret diskuterats och utretts i omgångar under snart 23 år förefaller en omställningstid på mindre än fyra helt rimlig.

Utredningen lägger grunden för ett nytt och bättre producentansvar. Det gör att fokus kan läggas på att förebygga och återanvända mer avfall – även förpackningar – i linje med den cirkulära ekonomin som både Europas och Sveriges avfallshantering anammat.

 

Håller du med? Om inte, kontakta redaktionen på debatt@miljo-utveckling.se

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet!

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.

Filippa K mest hållbara butikskedja

Filippa K är årets mest hållbara butikskedja enligt Retail Awards 2017.
Sedan en ny hållbarhetsstrategi sjösattes 2012 har Filippa K drivit ett medvetet och engagerat hållbarhetsarbete med kvalitetssäkring i alla led, skriver juryn i sin motivering.

Så kan hållbarhetsarbetet förenklas för mindre företag

Att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Men hur ska man hinna med som litet företag?
Hanna Cederqvist, ansvarig för företagarorganisationen Företagarnas hållbarhetsprojekt har tipsen som hjälper småföretagen på traven.