nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Chalmers inför miljöledning del 3

10 000 studenter, 17 institutioner och 2 600 anställda. 2010 påbörjade Chalmers tekniska högskola det stora arbetet med att införa ett certifierbart miljöledningssystem i hela organisationen. Hur det går för Chalmers på deras väg mot målet har vi återkommit till i flera artiklar sedan dess. Det här är del tre. Övriga delar kan du också läsa på vår webb.

  • Annons 1

Det har hänt en hel del sedan förra vintern då Miljö & Utveckling senast besökte Chalmers och miljösamordnare Jenny Forshufvud. Då låg fokus på de administrativa rutinerna och på att hitta en systematik där ledningssystemet inte stod och föll med enskilda medarbetares prestationer.

– Vi jobbar fortfarande mycket med administrationen, men nu har vi också börjat med det operativa arbetet och vi kan faktiskt märka av konkreta förbättringar!, säger Jenny Forshufvud nöjt.

Chalmers har nu hunnit genomföra interna miljörevisioner på alla 17 institutioner och 5 stödfunktioner, totalt 22 arbetsplatser. De har krupit under labb-bänkar, kikat ned i avlopp, öppnat kylskåp och gått igenom rutiner för kemikaliehantering. De har intervjuat nyckelpersoner, fördelat ansvar och befogenheter, kommunicerat regler och rutiner och satt ned allt på pränt. Varje rapport har resulterat i en revisionsrapport som följts upp av en orsaksanalys och åtgärdsplan för de avvikelser som hittats.

Arbetsplatserna har sedan fått ett specifikt datum till när avvikelserna ska vara åtgärdade.

– Många avvikelser har handlat om bristande kemikaliehantering och om rutiner som inte funnits nedskrivna. Men skriftliga rutiner underlättar smidigheten och de behövs när det kommer nya personer till arbetsplatsen, säger Jenny Forshufvud.

Många papper

Det blir många rapporter. För att underlätta för institutionerna har Jenny Forshufvud och hennes två kollegor skrivit de flesta centrala rutinerna och lagt upp dem på intranätet. Det kan exempelvis handla om på vilket sätt man ska ta miljöhänsyn vid upphandling och inköp, eller vad som inte får hällas ned i avloppen. Här är det onödigt att arbetsplatserna uppfinner hjulet själva.

– Jag upplever att vi jobbar i medvind just nu och att allt fler börjar förstå nyttan av det vi gör, även när det gäller de administrativa rutinerna, säger Jenny Forshufvud.

Sen är det helt klart så att viss dokumentering uppfattas som onödig och tungrodd. När miljörevisionerna genomförs behöver man exempelvis skicka samma dokument fram och tillbaka ett par gånger för att garantera att avvikelserna blivit åtgärdade. Jenny Forshufvud har själv blivit varnad för att miljöledningssystem kan bli en ”pappersvändarfälla” där de reella miljöförbättringarna uteblir. Det har inneburit att hon varit väldigt noga när nya dokument skapats. Har det något syfte? Flera av dokumenten har hon och kollegorna skrivit om flera gånger.

– Jag tycker inte att vi har skapat en pappersvändarfälla hos oss. Däremot kan jag tänka mig att vi kan rationalisera bland dokumenten när systemet rullat ett par år. Rutinerna ska ju vara till hjälp och stöd.

I kärnverksamheten

Chalmers kärnverksamhet är forskning, utbildning och innovation. För att miljöledningssystemet ska ge en verklig effekt handlar det om att i grunden verka för att släppa ut ingenjörer som är duktiga på miljöinnovationer och att ha forskare som kommer på lösningar som bidrar till en hållbar utveckling. I de miljörevisioner som genomförts på arbetsplatserna har just forskning, utveckling och innovation varit högt prioriterade. Det finns också centrala miljömål när det gäller dessa områden, exempelvis att hållbar utveckling ska ha beaktas i samtliga forskningsprojekt. Alla forskare ska ha fått tillfälle att reflektera över sitt projekts betydelse för miljö och hållbar utveckling. Här följer man sedan utvecklingen med hjälp av nyckeltal. Chalmers har personer ur ledningsgruppen som är ansvariga för att målen nås. På så vis kommer miljöfrågorna in i de ordinarie processerna.

Workshops

För att förankra och ge alla medarbetare en chans att diskutera hur de kan vara med och bidra har Jenny Forshufvud och hennes kollegor ordnat en workshop på varje institution. Den har handlat om allt från hur man kan få in hållbarhet tydligare i undervisningen till kemikaliehantering och att minska miljöpåverkan på resor.

– Det har varit väldigt bra för det har också gett utrymme för de skeptiska att lufta sina tankar, eller de som inte märker av miljöarbetet så mycket och som undrar vad som händer, säger Jenny Forshufvud.

Stor arbetsplats

På Chalmers som överallt i universitetsvärlden, är många institutioner relativt självständiga och delvis självfinansierade med forskningsmedel.

Tuffast hittills har varit att få in alla dokument. Bara att boka in 22 workshop i verksamheter som redan är överlastade med arbete har delvis varit omständligt.

– Jag tror att de allra flesta är intresserade av vad vi gör men att många upplever att de inte har tid. Jag förstår dem mycket väl och det är jobbigt att kräva tid av människor som har fullt upp

Men nu börjar en certifiering faktiskt att närma sig. Det som återstår för Chalmers är att genomföra en extern revision som förhoppningsvis leder till ett certifikat och ett godkänt miljöledningssystem.

– Innan sommaren hoppas jag att vi nått upp till den första trappavsatsen. Sedan gäller det att hålla systemet vid liv, fortsätta att klättra och inte tappa gnistan. Det är också en utmaning, säger Jenny Forshufvud.

Följ Chalmers väg mot certifiering!

I nummer 2 2010 startade vi artikelserien om Chalmers arbete med att införa ett levande miljöledningssystem. Då jobbade miljösamordnarna med att förankra projektet och med att komma igång med de första miljöutredningarna. Andra delen publicerades i nummer 3 2011 och då hade Chalmers fokus på att få ordning på de administrativa rutinerna och på att hitta en systematik i processen. De två första delarna kan du läsa på vår webb www.miljo-utveckling.se

Vi kommer att återkomma till Chalmers framöver för att höra hur de gör för att hålla systemet levande.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.