nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: Pixabay

Byggandet står för halva klimatpåverkan

Det är dags att byta fokus i byggbranschen: För moderna hus står själva byggprocessen för en lika stor klimatpåverkan som uppvärmningen under byggnadens livslängd.

 • Annons 1

Det visar en ny rapport från KTH i Stockholm. Tidigare har beräkningen varit att den största delen av en byggnads klimatbelastning uppstår under bostadens livslängd. Endast runt en femtedel har kommit från byggandet. Men i takt med att våra hus har blivit energisnålare och vi inte längre använder så mycket fossilt bränsle för att få upp värmen, har byggprocessen kommit att utgöra en allt större del av miljöpåverkan. De hus som har undersökts genom livscykelanalys av forskarna är nybyggda passivhus i betong i Stockholmsförorten Hökarängen.

Till Sveriges radio säger Tove Malmqvist, forskningsledare på KTH, att en slutsats hon drar är att vi borde titta närmare på hur vi kan minska klimatpåverkan från nybyggen i betong. Hon välkomnar också mer träbyggnationer och fler renoveringar istället för att bygga nytt.

Här hittar du hela rapporten.

Kommentarer

1 reaktion till “Byggandet står för halva klimatpåverkan”

 1. Rafael Ospino skriver:

  Ytterligare en bidragande faktor är att det, främst av politiska skäl, kommit att sättas likhetstecken mellan energieffektiva hus och hållbara hus.
  Så är icke fallet. Att bygga exempelvis ett plusenergihus är enklaste sak i världen – det är ju bara att mylla på med solceller, tillverkade med skitig kolkraft i Kina!
  Dessa hus kan alltså i byggfasen ha lett till en miljöförstöring flera gånger värre än ett konventionellt hus, och de fjuttiga kW de levererar till elnätet måste de kanske leverera i över 200 år för att kompensera för den ökade miljöbelastningen…
  Är det klimatsmart att släppa ut 200 års koldioxidutsläpp idag för att amortera av dem de kommande 200 åren?
  Detta medan många traditionellt byggda gamla hus faktiskt är klimatneutrala.

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

 • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.