nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Tusentals butiker börjar ta emot elavfall

Från den 1 oktober gäller nya regler för insamling av elprodukter. Nu tar även elkedjor emot uttjänta dammsugare, TV-apparater och mobiler.

  • Annons 1

 – En tredjedel av de batterier och elprylar som säljs i dag blir liggande i hemmen när de är förbrukade. Metallerna är värdefulla naturresurser som behöver komma tillbaka till kretsloppet. Annars riskerar metallerna att ta slut på sikt, säger Micaela Westerberg, kommunikationschef på Batteriåtervinningen.

Elavfall kan även innehålla farliga ämnen som kan förorena naturen och människors hälsa om det hanteras på fel sätt.

─ Vi tror att ännu mer elavfall kommer att samlas in när man nu får lämna det direkt i butiken, säger Lars Eklund, handläggare på Naturvårdsverket. Det är viktigt att hushållen sorterar ut sitt elavfall och inte slänger det i vanliga hushållssoporna. Återvinningen innebär att man tar tillvara och återför resurser till förnyad användning.

Enligt det så kallade Producentansvaret är det den som säljer elutrustning på den svenska marknaden som ska se till att produkterna tas om hand på ett korrekt sätt. Producenterna ska betala för insamling och återvinning av elavfallet.

När du som konsument köper en ny elprodukt kan du lämna den uttjänta elprodukten med motsvarande funktion på samma ställe, enligt den så kallade ”en mot en”-principen. Exempel på sådana elprodukter är: tvättmaskiner, TV-apparater, dammsugare, elvispar, hårfönar, mobiler eller batteridrivna leksaker.

Större butiker, med en försäljningsyta större än 400 kvadratmeter, som säljer elutrustning är skyldiga att ta emot smått elavfall oavsett om man köper några nya elprodukter eller inte.

Konsumenter kan också fortsatt lämna in sitt elavfall på kommunernas återvinningscentraler eller på Elektronikåtervinningsföreningens insamlingsställen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.